Rekrykanavan tiedot

             

 

Ilmoita avoimista työ- ja harjoittelupaikoista KTK:n Rekrykanavassa!

 

http://www.ktk-ry.fi/jasenyys/jasenedut/rekrykanava/ on KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n nettisivuilla toimiva työnantajille ilmainen avointen työpaikkailmoitusten kanava. Se toimii työnantajien rekrytointifoorumina palkattaessa teknisiä toimihenkilöitä ja muita asiantuntijoita niin kuntiin kuin yrityksiinkin. Julkaisemme maksutta myös ilmoituksia teknisen alan kesätyö- ja harjoittelupaikoista sekä opinnäytetöistä.

Työpaikka- ja muut ilmoitukset osoitteeseen info@ktk-ry.fi Word–muodossa.

Meidän työnhakusivuillamme erotutte. Ilmoittaminen on ilmaista, nopeaa ja vaivatonta!

 

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry on kaikkien teknisten ja esimiesalojen sekä kaikkien työnantajasektoreiden asiantuntijoiden ammatti- ja edunvalvontajärjestö. KTK:n jäsenet ovat kouluttautuneet yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tai hankkineet työkokemuksensa ns. pitkän linjan kautta.

KTK:laisten ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi diplomi-insinööri, arkkitehti, insinööri, rakennusarkkitehti, rakennusmestari, teknikko, tietohallintoalan johtaja, hortonomi, kaavoittaja, suunnittelija, ympäristö- ja terveystarkastaja, palopäällikkö, kartoittaja, ruokapalvelujohtaja, siivouspäällikkö, työnjohtaja, kartta-suunnittelija ym. koulutettu toimihenkilö.

 

Edunvalvojana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana KTK tarjoaa jäsenilleen turvaa, menestymisen mahdollisuuksia ja jäsenpalveluita. KTK:n kautta jäsenillämme on mahdollisuus vaikuttaa ja saada tutkinnolleen täysi markkina-arvo.

Rekrykanava -tiedustelut: Emmi Pajunen, emmi.pajunen(at)ktk-ry.fi

 

Lisätietoja KTK:sta saat myös:

Sampo Kilpeläinen, koulutus- ja kenttäpäällikkö, 040 731 0069, sampo.kilpelainen@ktk-ry.fi

Tomas Wass, työmarkkina-asiamies, 040 525 9515, tomas.wass@ktk-ry.fi

 

 

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

marraskuussa 2017

Sari Estilä                                              

Sari Estilä, puheenjohtaja