Tervetuloa KTN:n sivuille!

KTN edustaa JUKO:n kautta yli 10.000 kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden palveluksessa olevaa ja/tai esimiesasemassa olevaa sekä teknisen koulutuksen saanutta teknistä toimihenkilöä.

KTN:öön kuuluu yhteensä 12 jäsenliittoa: KTK Tekniikan Asiantuntijat sen kuusi jäsenjärjestöä ja 1 yhteistoiminta jäsenjärjestö, Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL sekä Insinööriliitto IL, METO - Metsäalan Asiantuntijat, Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL, yhteistoimintajärjestö Kuntatekniikan Unioni, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA joita KTN edustaa JUKO:n kautta näiden kunta-alalla ja valtiolla työskentelevien jäsenten osalta.

 

KTN:läiset edustajat kunta-alan neuvotteluissa KT Kuntatyönantajien kanssa

- Pääneuvotteluryhmä: Jari Järvi (+ JUKO:laiset Katarina Murto, Mari Keturi ja Timo Kaukonen)

- KVTES-ryhmä: Jari Järvi (+ JUKO:sta Mari Keturi)

- TS-ryhmä: Sampo Kilpeläinen, Jari Järvi ja Petteri Oksa (+ JUKO Tapani Laurikainen)

- Avainta-sopimus: Tomas Wass

- ET-sopimus: Jari Järvi

- Tilastotyöryhmä: Sampo Kilpeläinen

- Koulutustyöryhmä: Sampo Kilpeläinen