KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen kannanotto: Kuntien asema palveluiden tuottajana on turvattava sote-uudistuksessa

15.4.2014

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat päättäneet, että Suomen sote-palvelut järjestetään vuodesta 2017 alkaen viiden vahvan alueellisen järjestäjän, kuntayhtymän toimesta. Parlamentaarinen työ ja lain valmistelu ovat käynnistyneet tarkempien linjausten luomiseksi.

Viiden sote-alueen toimiessa järjestelyvastuussa palvelut tulee pääosin tuottaa kantokyvyltään riittävän suurten peruskuntien, kuntien yhteistoiminta-alueiden eli kuntayhtymien ja vastuukuntien sekä erikoissairaanhoidon kuntayhtymien pohjalta. Yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt täydentävät kuntapalveluita. 

Palvelujen tuottamisen kunta-alan toimijoiden tekemänä on oltava asiakaslähtöistä, hyvin johdettua, kilpailukykyistä ja tuloksellista. Ammattitaitoinen, motivoitu henkilöstö on avainasemassa uudistuksen onnistumisessa. Työnantajan vaihdostilanteet hoidetaan hyvää yhteistoimintaa noudattaen.

Henkilöstöön on jatkossakin sovellettava vakaita kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia sekä kunta-alan eläkejärjestelmää. Kansallisessa lainsäädännössä on selkeästi määriteltävä, että kunnat voivat tuottaa sote-palveluita ilman yhtiöittämisvelvoitetta.

Lisätietoja:

KT Kuntatyönantajat
valtuuskunnan puheenjohtaja Ritva Viljanen, puh. 050 563 5710
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

Kunta-alan Unioni
JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, puh. 0400 912 399 
Jyty:n puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085 
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, puh. 040 587 4346 

Tekniikka ja Terveys KTN
puheenjohtaja Keijo Houhala, puh. 0400 55 1175