Kunta-alalle uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto

14.3.2022

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n kunnallisten virka- ja työehtosopimusten piirissä olevat jäsenet ovat ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa maanantaina 21.3. – sunnuntaina 27.3.2022.
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei kuitenkaan koske virkasuhteisia jäseniä, koska kunnallinen virkaehtosopimuslaki rajaa virkamiehen työtaisteluoikeuden vain lakkoon.
 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee seuraavia sopimusaloja: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS, kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES ja sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.