Kunta-alalle palkankorotukset ja palkkaohjelma sovintoehdotuksen mukaisesti!

8.6.2022

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat solmineet kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimukset vuosiksi 2022–2025. Tämä koskee myös KTK:n jäseniä.

KTK:n jäseniä koskevista palkkaratkaisuista, muista palvelussuhteen ehdoista sekä työ- ja virkaehtosopimuksista kunta-alalla neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja sen pääneuvotteluryhmän jäsenenä KTK:sta edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK).

Sopimuskokonaisuus perustuu sovittelulautakunnan toukokuussa jättämään sovintoehdotukseen, eli esimerkiksi KTK:n jäseniä edustaman JUKOn edellyttämä palkkaohjelma on siinä mukana. JUKOn hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen tiistaina 7. kesäkuuta. KT teki vastaavan päätöksen maanantaina, Jyty tiistaina ja JHL keskiviikkona.

Kuluvan vuoden ensimmäinen eli 2 prosentin yleiskorotus palkkoihin toteutuu sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen mukaisesti kesäkuussa. Saavutetun sopimusratkaisun myötä JUKOn kunta-alalle julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy keskiviikkona 8. kesäkuuta puoliltaöin.

Kunta-alan palkansaajat peräänkuuluttivat arvostusta kunta-alan asiantuntijoille mielenilmauksissa eri puolilla Suomea. JUKO järjesti lakkoja viidessä eri aallossa ja kymmenessä kaupungissa huhti-toukokuun aikana, johon osallistui myös KTK:n jäseniä. Neuvoteltu sopimus takaa, ettei lakkopäivistä aiheudu palkansaajille lomaraha- tai lomaoikeuksien menetyksiä viimeistään 9. toukokuuta toteutuneiden lakkopäivien osalta. KTK kiittää kaikkia lakkojen toteutuksessa mukana olleita jäseniään.

Sopimuksen irtisanominen mahdollista

Sopimuskokonaisuus koskee JUKOn neuvottelemia kunta-alan sopimuksia: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus sekä 1.1.2023 alkaen Kunta- ja hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES). Lisäksi sopimukseen sisältyvät Kunnan ja hyvinvointialan pääsopimus, työelämän kehittämisyhteistyötä koskeva sopimus sekä palkkaohjelmaa koskeva virka- ja työehtosopimus 2023–2027.

JUKOn osalta sopimuskokonaisuudessa ovat mukana kaikki akavalaiset hoitajaliitot ja sosiaalialan ammattilaisten liitot. Sopimus mahdollistaa samansuuruisten palkankorotusten maksamisen myös järjestäytymättömille sekä Sote ry:n liittojen (Tehy ja Super) palkansaajille samanpalkkaisuusperiaatteen mukaisesti. Tästä KT ohjeistaa työnantajia, jotka vastaavat korotuslinjauksista.

Kolmikon solmima sopimus pitää sisällään myös turvalausekkeita, jos myöhemmässä Sote ry:tä koskevassa ratkaisussa palkankorotukset ovat nyt sovittuja suurempia.

JUKOn, JAUn ja KT:n sopimus pitää sisällään myös irtisanomismahdollisuuden kesken sopimuskauden 2022–2025. Tätä on mahdollista soveltaa, jos Sote ry:tä koskevassa ratkaisussa palkankorotukset ja muut kustannusvaikutteiset ratkaisut ovat nyt sovittuja suurempia.

KTK tiedottaa sopimuksesta ja avaa sopimuksen sisältöä laajemmin jäsenilleen myöhemmin.