Esittely

KTN edustaa JUKO:n kautta yli 10.000 kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden palveluksessa olevaa ja/tai esimiesasemassa olevaa sekä teknisen koulutuksen saanutta teknistä toimihenkilöä.

KTN perustettiin huhtikuussa 1993 ja toukokuussa 1993 sille siirrettiin pääsopijaoikeudet STTK-J:ltä. JUKO ry:n jäsenjärjestöksi KTN liittyi 1.6.2014.

JUKO on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöstä. Se neuvottelee ja tekee keskustason virka- ja työehtosopimuksia yhdessä muiden pääsopijajärjestöjen ja Kuntatyönantajat KT:n kanssa.

KTN:llä on edustus JUKO:n kautta pääsopijajärjestöjen ja KT:n välisissä työryhmissä ja neuvottelukunnissa.

Muita pääsopijajärjestöjä ovat JAU ja SOTE ry.

Energia-alalla KTN neuvottelee ja tekee työehtosopimuksia Energiateollisuus ET ry:n kanssa.

Palvelualalla KTN neuvottelee Avaintyönantajat AVAINTA ry:n kanssa alan työehtosopimuksesta.

Kunta-alan neuvotteluosapuolet

  • JUKO – Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (AKAVA-JS) 
    kunta-alalla mm. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Lääkärikartelli ja Tekniikka ja Terveys KTN ry  
  • SOTE – Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE RY
    Tehy ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry  ja Suomen Palomiesliitto ry
  • JAU – Julkisen alan unioni JAUJulkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
  • KT – Kuntatyönantajat KT 

KTN:n organisaatio ja jäsenet

KTN:öön kuuluu yhteensä 12 jäsenliittoa: KTK Tekniikan Asiantuntijat, sen kuusi jäsenjärjestöä ja Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL sekä Insinööriliitto IL ry, METO - Metsäalan Asiantuntijat, Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL ja Kuntatekniikan Unioni, joita KTN edustaa näiden kunta-alalla työskentelevien jäsenten osalta.

KTN:n jäsenliitot valitsevat edustajansa vuosittain pidettävään KTN:n edustajakokoukseen, joka käyttää ylintä päätösvaltaa. Edustajakokousten välillä päätökset tekee KTN:n hallitus, jossa jäsenliitot ovat edustettuina. Valiokunnat ja toimikunnat sekä KTN:n toimisto valmistelevat ja toimeenpanevat päätökset.

Paikallisesta neuvottelu- ja sopimustoiminnasta vastaavat KTN:n paikallisyhdistykset.