Neuvottelujärjestelmä

KTN neuvottelee pääsopijajärjestö JUKO ry:n osana keskustason virka- ja/tai työehtosopimuksista yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa. Energiateollisuus ry:n (ET) ja Avaintyönantajat ry:n kanssa KTN neuvottelee työehtosopimuksen suoraan (ent. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen PTY).

KTN:n paikallisyhdistykset (noin 120 kpl) tekevät paikallisia virka- ja työehtosopimuksia palvelussuhteen ehdoista, yhteistoiminnasta ja neuvottelevat harkinnanvaraisista palkankorotuksista.

KTN-taustaiset pääluottamusmiehet, varapääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet hoitavat käytännön neuvottelutoimintaa työyhteisöissä.

Vaikutuskanavat

KTN vaikuttaa mm. seuraavien kunnallisen alan sopimusten kautta:

 • kunnallisen alan pääsopimus
 • kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)
 • kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS)
 • muut erilliset virka- ja työehtosopimukset ja suositukset
 • yleissopimus yhteistoiminnasta
 • työmarkkinakoulutusta koskevat virka- ja työehtosopimukset
 • henkilöstökoulutussuositussopimus
 • työsuojelusopimus
 • ryhmähenkivakuutussopimus

sekä lisäksi

 • energiayhteisöjen toimihenkilöiden työehtosopimukseen
 • Avaintyönantajien työehtosopimukseen (ent. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTYTES)