Yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES voimaan takautuvasti maaliskuun alusta

7.3.2023

Hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimus tulee voimaan takautuvasti 1. maaliskuuta.

Viime kesänä kunta-alalle solmitussa virka- ja työehtosopimuksessa osapuolet sopivat, että ne neuvottelevat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräysten teknisestä siirrosta Hyvinvointialueiden yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) määräyksiksi.

Neuvottelut on saatu päätökseen ja kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen tiistaina 7. maaliskuuta.

Sopimus määrää hyvinvointialan yleiset palvelussuhteen ehdot. Lisäksi se turvaa, ettei palvelussuhteen ehdoissa tapahdu heikennyksiä siirryttäessä soveltamaan HYVTESiä. Liikkeen luovutuksella siirtyneiden aikaisempi kuntapalvelus huomioidaan muun muassa laskettaessa kokemuslisää. 

Teknisten sopimuksen palkkausjärjestelmä lisättiin HYVTES:iin omaksi liitteekseen. Paikalliset järjestelyerät jaetaan itsenäisesti teknisen liitteen sisällä.

HYVTESiin tulee KVTESin mukaiset palkankorotukset mukaan lukien verrokkitarkastelu.

Samassa yhteydessä on sovittu myös palkkausjärjestelmän kehittämisestä.

Kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta on varattu vuosille 2023–2027 paikallisia eriä yhteensä 5 prosenttia ja keskitetty erä 1. helmikuuta 2024.

Tarvittaessa yksi paikallinen erä voidaan erillissopimuksen neuvotella keskitetyksi eräksi.