AVAINTES PALKANTARKISTUKSISTA VUODELLE 2023 SOVITTU

5.4.2023

AVAINTAN työehtosopimuksen, Avaintesin palkantarkistuksista vuodelle 2023 on päästy viimein sopimukseen. Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöt JHL, Jyty, JUKO, OAJ, KTN ja Avaintyönantajat AVAINTA ry. KTK:n jäsenet ovat sopimuksessa edustettuina neuvottelujärjestö KTN:n (Tekniikka ja Terveys KTN ry) kautta.

2023

Yleiskorotus 1.6.2023

Työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan yleiskorotuksella 1.6.2023 alkaen. Korotuksen suuruus on 1,5 %.

Keskitetty kehittämiserä 1.6.2023

Kehittämiserä 0,7 % kohdennetaan yleiskorotuksena peruspalkkaan tai siihen rinnastettavaan kuukausipalkkaan.

(Yleiskorotukset 1.6.2023 yhteensä 1,5 % + 0,7 % = 2,2 %)

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023

Paikallinen järjestelyerä on 0,4 % jäsenyhteisön tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen. Paikallinen järjestelyerä käytetään työntekijöiden henkilökohtaisten peruspalkkojen korottamiseen.

Ennen järjestelyerän jakamista työnantaja ja henkilöstön edustajat neuvottelevat erän kohdentamisen perusteista ja menettelytavoista sekä niiden vaikutuksesta palkkaukseen. Neuvotteluissa pyritään yksimielisyyteen.

Jollei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta peruspalkkojen korotuksiin.

Verrokkialakorotukset

13.6.2022 pöytäkirjan perälautakirjaukseen perustuen maksetaan:

-  Kertapalkkio elokuussa 2023 suuruudeltaan 500 euroa.

-  Peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 0,7 % yleiskorotuksella 1.12.2023.

2024

Allekirjoittajajärjestöt neuvottelevat kolmannen vuoden palkantarkistuksista 15.3.2024 mennessä.

Mikäli palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien. Irtisanomisilmoitus on toimitettava kirjallisesti 31.3.2024 mennessä.

Kehittämiserä 1.2.2024

Osapuolet ovat sopineet, että käytössä on 0,4 % keskitetysti jaettava kehittämiserä. Osapuolet varaavat palkkausjärjestelmäuudistuksen toteuttamiseksi 0,3 % erän erityisesti palkkahinnoitteluliitteen kehittämistyöhön tai muutoin palkkausjärjestelmän kehittämiseksi.

Ensisijaisia kohdentamistavoitteita ovat työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet. Erästä varataan pakollisen ryhmähenkivakuutuksen kattamiseen 0,1 %. Tätä kehittämiserää koskevat keskitetyt neuvottelut käydään liittotasolla 31.12.2023 mennessä.

KTK:n edunvalvontajohtaja Jari Järvi ja työmarkkina-asiamies Tomas Wass toteavat, että verrokkialaneuvotteluiden neuvottelutulosta on pidettävä vähintäänkin tyydyttävänä, ottaen huomioon lähtökohta, jossa vallitsi erimielisyys Avainta ry:n ja järjestöjen välillä 13.6.2022 tehtyjen perälautakirjausten sisällöstä. Verrokkialoihin liittyvissä korotusprosenteissa jäätiin hieman (n. 0,3 %) kuntasopimuksista, mutta toisaalta elokuussa maksettava kertapalkkio on isompi kuin kuntapuolen vastaava.

Lisätietoja:

työmarkkina-asiamies Tomas Wass, 040 525 0515, tomas.wass@ktk-ry.fi

edunvalvontajohtaja Jari Järvi, 040 718 5138, jari.jarvi@ktk-ry.fi