# Kunta-alan palkansaajat valmiit harkitsemaan jatkoa raamisopimukselle.

20.8.2012

 

 
Kunta-alan palkansaajat valmiit harkitsemaan raamisopimukselle jatkoa
 
Kunta-alan työntekijät puoltavat työmarkkinoiden raamisopimukselle jatkoa. Laajan raamiratkaisun mukaiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat kunta-alan pääsopijajärjestöjen mukaan tuoneet ennustettavuutta talouteen ja tukeneet tasasuhtaista ansiokehitystä. Raamisopimus mahdollisti myös sopimusalakohtaiset painotukset.
 
Raamisopimus on edistänyt myös työelämäasioita ja työelämän laatua, totesivat kunta-alan pääsopijajärjestön puheenjohtajat Lappeenrannan työmarkkinaseminaarissa viime torstaina.
.
Kaksivuotinen raamisopimus solmittiin vuoden 2011 lopulla. Vaikka mm. sopimukseen sisältynyt työntekijän oikeus kolmen päivän koulutukseen on yhä neuvoteltavana, kunta-alan pääsopijat olisivat valmiit listaamaan kysymyksiä, joista kannattaisi sopia keskitetysti.
 
Uuden mahdollisen raamin pitää turvata palkkojen tasasuhtaista kehitystä eri sopimusalueilla sekä työelämän kehittämistä edelleen, puheenjohtajat korostavat.
 
Järjestöjen puheenjohtajat painottavat taitavan ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitystä kunta-alan rakennemuutoksessa. Pitkäjänteisellä henkilöstöpolitiikalla voidaan edetä hallitusti, kun kuntien palveluja ja rakenteita uudistetaan. Näin myös henkilöstö sitoutuu paremmin muutokseen, ja voidaan välttää vääriä äkkiratkaisuja, kuten lomautuksia ja irtisanomisia, joilla vaarannetaan palveluiden tuottaminen, osaamisen säilyminen ja niiden taso.
 
Kunta-alan rakennemuutos on kunnille työnantajana oiva tilaisuus toimia vastuullisen henkilöstöpolitiikan esimerkkinä ja edistäjänä, puheenjohtajat toteavat.