Kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS-14) koskevan virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistukset 1.2.2016

20.11.2015

TS:n palkankorotukset vuonna 2016 tapahtuvat kahtena eri ajankohtana


Katso tarkemmin KT:n yleiskirje 13/2015