Otimme kantaa Kainuun Elintarvike- ja ympäristölaboratorion tilanteeseen

31.10.2014

Kainuussa suunnitellaan alueen ainoan elintarvike- ja ympäristölaboratorion lakkauttamista. Kuinka toteutuu Kainuulaisten ja Kainuun yrittäjien yhdenvertaisuus, jos näytteitä joudutaan kuljettamaan vieläkin pidemmän matkaa kuin tällä hetkellä?

                                                                                                   

TIEDOTE, JULKAISUVAPAA HETI

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion tulevaisuus Kainuussa

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion tulevaisuus nousi esille yhtymän kuntateknisten eilisen tapaamisen yhteydessä. Elintarvike- ja ympäristölaboratorio sijaitsee Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Laboratorion tulevaisuuden on kerrottu olevan vaakalaudalla kunta- ja kilpailuttamislainsäädännön takia.

Taustaselvityksissä on noussut esille neljä eri vaihtoehtoa.

  1. Toiminnan yhtiöittäminen

  2. Yhdistyminen muiden laboratorioiden kanssa
  3. Toiminnan lakkauttaminen

Kuntayhtymän hallitus päätti 10.9.2014, että valmistelua jatketaan neuvottelemalla Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n kanssa vastaanottopisteen perustamisesta Kajaaniin ja laboratoriotoiminnan lopettamisesta 1.1.2015 alkaen. Lisäksi hallitus päätti, että sote-kuntayhtymä aloittaa yt-neuvottelut laboratorion henkilöstön ja työnantajan välillä. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 4.11.2014.

Irtisanomiset on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Tilanne koskee 11 henkilöä.

Tapaamisessa nousi esille kysymyksiä, joita on selvitettävä:

  1. Onko Kainuussa kilpailua ao. tehtävien alueella?

  2. Tarvitsevatko kainuulaiset toimijat kuten vesilaitokset, maatalous- ja lomamatkailuyrittäjät, elintarviketoimijat yms. ao. palveluita?

  3. Miten alueella toimivat tahot/toiminnanharjoittajat jatkossa hoitavat lakisääteiset tutkimusvelvoitteensa?

  4. Vaikeuttaako tutkimustoiminnan loppuminen kuntien elinkeinoelämää?

  5. Kuinka alueen kunnat, muut julkisyhteisöt ja yritykset hoitavat lakisääteiset velvoitteensa?

  6. Onko henkilöstön uudelleensijoittamista sote-alueelle tai peruskuntiin selvitetty?

Jokainen toiminnanharjoittaja joutuu vastaamaan lakisääteisistä velvoitteistaan. Heidän täytyy kuvata valvoville viranomaisille miten tutkimustoiminta hoidetaan. Tämä seikka on kuntien ja muiden tutkimustoimintaa tarvitsevien toiminnanharjoittajien syytä huomioida lopullisia päätöksiä tehtäessä, vaikka kuntayhtymä näyttää päätöksensä jo tehneen.

 

Keijo Houhala                                           Sampo Kilpeläinen                                  

Puheenjohtaja                                          Alueasiamies             

 

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry, lisätietoja: Sampo Kilpeläinen 040 731 0069 ja Keijo Houhala 040 055 1175