Avaintes-pöydässä keskusteltiin maanantaina matka-ajasta ja koulutuksesta
 

Maanantaina 9.maaliskuuta jatkuneissa Avaintes-neuvotteluissa käsiteltiin työehtosopimuksen työaikaluvun lisäksi järjestöjen tavoitteita matkustusaikaan sekä koulutukseen käytettävää aikaan liittyen.

Työaikaa käsittelevän luvun tekninen stilisointi on nyt valmis, ja jatkossa keskitytään sisältökysymyksiin. Matkustusaikaan liittyen järjestöt ovat esittäneet, että se korvattaisiin joko rahana tai vapaana. Koulutuksen osalta järjestöjen tavoitteena on, että se luetaan työajaksi aina kun se on työnantajan määräämää.

Luottamusmiehen toimintaedellytysten parantaminen esim. tiedonsaannin ja ajankäytön osalta oli myös esillä neuvotteluissa. Keskustelu edellä mainituista  aiheista jatkuu seuraavassa kokouksessa 11. maaliskuuta.

Tekniikka ja Terveys KTN ry:tä neuvotteluissa edustaa KTK:n työmarkkina-asiamies Tomas Wass.

 

Löydät kaikki Avainta-neuvotteluihin liittyvät viestit TÄÄLTÄ.