Avainta-sopimusneuvottelut 14.4 ja 15.4.

Tiistaina 14.4. Avainta-sopimusneuvotteluja jatkettiin työnantajan tekemän allekirjoituspöytäkirjaluonnoksen pohjalta. Järjestöt tarkensivat vastaesitystään koskien mm. sopimuskauden pituutta, palkankorotusten ajoitusta ja kiky-pidennysten poistumisen ajankohtaa. Keskusteltiin edelleen myös Avaintes:n koordinoinnista suhteessa kuntapuolen sopimuksiin. Palkansaajapuolen sopijajärjestöt ilmaisivat jälleen valmiutensa jatkaa neuvotteluja riippumatta kuntasopimusten tilanteesta.

Keskiviikkona 15.4. käsiteltiin mm. työryhmien toimeksiantoja. Järjestöt toivovat niihin lisää tavoitteellisuutta ja sitovuutta. Järjestöt esittivät lisäksi, että paikallista sopimista kehittävän työryhmän toimeksiantoon lisättäisiin yhteistoiminnan edistäminen, sekä henkilöstön edustajien toimintaedellytysten parantaminen. Keskusteltiin myös tilapäisen hoitovapaan ikärajan nostamisesta kymmenestä vuodesta kahteentoista vuoteen, sekä adoptiovanhemman oikeudesta hoitovapaaseen. Järjestöt tekevät näistä aiheista tekstiesitykset seuraavaan kokoukseen.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 17.4. Lisäksi ensi viikolle sovittiin uusia neuvotteluaikoja.