AVAINTES NEUVOTTELUT JATKUIVAT

Avaintes-sopimusneuvottelut jatkuivat keskiviikkona 11.3. ja maanantaina 16.3.

Keskiviikon kokouksessa käytiin läpi mm. vuosilomalukua ja siihen tehtäviä teknisiä muutoksia. Lisäksi keskusteltiin järjestöjen tavoitteena olevasta B-taulukon poistamisesta ja sovittiin, että sen kustannusvaikutuksia selvitetään. Myös muista poissaoloista, mm. liittyen adoptiovanhemmuuteen, keskusteltiin alustavasti. Seure-tessin osalta käytiin alustavasti läpi järjestöjen tavoitteita koskien mm. tuntipalkkoja sekä määräaikaisen työvoiman käytön periaatteita.

Maanantaina keskusteltiin aluksi koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta sekä työpaikoilla että neuvottelutoiminnassa. Kokouksessa tarkasteltiin Avainta-sektorin palkkatilastoja vuoden 2018 osalta. Todettiin, että valitettavasti v. 2019 palkkatilastot ovat käytettävissä vasta aikaisintaan huhti-toukokuun taitteessa.  Lisäksi käsiteltiin järjestöjen tavoitteita koskien henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä. Järjestöt tavoittelevat parannuksia mm. luottamusmiesten tiedonsaantiin ja ajankäyttöön, sekä parannusta työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin. Myös luottamusmiesten jälkisuojasta ja ehdokassuojasta käytiin keskustelua. 

Seuraavan kerran sopijaosapuolet kokoontuvat keskiviikkona 18.3.