Avaintes-neuvottelut 17.4. ja 21.4.

 

Perjantaina 17.4. neuvotteluissa käytiin läpi järjestöjen tekstimuutostavoitteita. Joidenkin tavoitteiden kohdalla tapahtuikin jonkin verran edistystä. Esimerkiksi työehtosopimuskirjojen antamisesta luottamusmiehille saataneen kirjaus sopimukseen. Työnantajapuoli haluaa kuitenkin tehdä joidenkin muutosten mahdollisista kustannusvaikutuksista laskelmia. Tämä koskee esim. järjestöjen tavoitteena olevaa adoptiovanhempien oikeutta vanhempainlomaan. Neuvotteluja jatkettiin myös koskien luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta. Eritysesti palkkatietojen luovuttamisen oikeudellisuuden osalta vallitsee erimielisyyttä osapuolten välillä. Järjestöt esittävät myös, että työehtosopimukseen kirjattaisiin yt-lain säätämät velvoitteet koskien tiedonsaantia ja tietojen luovuttamista.

 

Tiistaina 21.4. tekstitavoitteiden käsittely jatkui. Edellisessä kokouksessa esille noussut yt-lain soveltaminen oli jälleen esillä. Avainta ry:n tilastojen mukaan heidän n. 650 jäsenyrityksestään 379 työllistää alle 20 henkilöä ja ovat sen takia yt-lain soveltamisalan ulkopuolella. Tämä tukee järjestöjen tavoitetta saada lain kirjauksia tiedonsaannista työehtosopimukseen. Myös työnantajapuolen tavoittelema paikallisen sopimisen edistäminen edellyttää järjestöjen mielestä henkilöstön edustajien kaikkien toimintaedellytysten sekä palkkausjärjestelmän avoimuuden ja läpinäkyvyyden parantamista. Näihin aiheisiin palataan seuraavissa kokouksissa.

 

Seuraava Avaintes-neuvottelu on torstaina 23.4.