Torstaina 23.4. keskusteltiin kunta-alan sovittelun tilanteesta ja sovittiin lisää neuvotteluaikoja Avaintaan. Tarvittaessa neuvotteluja jatketaan vapun jälkeen.

Tekstien suhteen työaikaluku alkaa olla hyvällä mallilla, joskin varallaolon, jaksotyön vuorokausilevon ja työvuoroluettelon muuttamisen osalta yksityiskohtien hiominen vielä jatkuu. Kokouksessa keskusteltiin myös työryhmien toimeksiannoista. Työhyvinvointityöryhmän sekä paikallista sopimista käsittelevän työryhmän toimeksiannoista osapuolet ovat yksimielisiä, mutta palkkaustyöryhmän osalta järjestöt edellyttävät enemmän ohjausta ja sitovampia kirjauksia. Aiheeseen palataan seuraavissa tapaamisissa.

 

Perjantaina 24.4. aloitettiin kokous tutustumalla työnantajapuolen teettämän Avainta-sektorin lomautustilannetta kartoittavan kyselyn tuloksiin. Suurin osa (77%) vastaajista ilmoittaa, että lomautuksia tai palkanmaksun keskeytyksiä ei ole ainakaan vielä toteutettu. Niissä yrityksissä joissa näihin toimenpiteisiin on ryhdytty, noin 2/3 osaa kohdistuu ryhmään ”muu palveluhenkilöstö” (esim. ruokapalvelu ja siivous). Lisäksi keskusteltiin jälleen työryhmien toimeksiannoista, kokoonpanoista sekä toimikausien pituuksista. Sovittiin, että palkkaustyöryhmän sekä paikallisen sopimisen työryhmän osalta toimikaudet loppuvat noin kolme kuukautta ennen sopimuskauden loppua. Työhyvinvointityöryhmän toimeksianto sen sijaan on jatkuva.

Tiistaina 28.4. Keskusteltiin kunta-alan sovintoesityksen pääkohdista ja todettiin, että ne voivat olla suurelta osin sovitettavissa myös Avainta-sopimukseen. Lisäksi keskusteltiin osapuolten tavoitteista koskien Seure-sopimuksen tekstejä ja palkkataulukoita. Järjestöjen tavoitteisiin kuuluu mm. epäpätevyysvähennyksen poistaminen sopimuksesta.

 

Seuraava neuvottelu on keskiviikkona 29.4.  Tekniikka ja Terveys KTN ry:tä neuvotteluissa edustaa KTK:n työmarkkina-asiamies Tomas Wass.