Avainta-sopimusneuvottelut jatkuivat keskiviikkona 25.3. ja maanantaina 30.3.

 

Lähetämme tämän neuvottelutiedotteen kaikille niille jäsenillemme, joille on rekisteriin merkittynä Avaintan työehtosopimusta noudattava työnantaja.

 

Keskiviikon 25.3.2020 neuvotteluissa käytiin keskustelua yleisestä neuvottelutilanteesta, sekä keskusjärjestöjen suosituksesta koskien nopeutettua yhteistoimintaneuvottelua. Todettiin, että paheneva koronatilanne aiheuttaa paineita lomautuksiin monella työpaikalla. Tässä vaiheessa järjestöjen enemmistö ei kuitenkaan katsonut tarkoituksenmukaiseksi tehdä yt-menettelyn lyhentämisestä erillistä sopimusta Avainta-aloille.

 

Maanantaina 30.3.2020 neuvotteluissa käsiteltiin lainsäädännön aiheuttamia teknisiä muutoksia työehtosopimuksen työaikalukuun. Työ näiltä osin on jo loppusuoralla. Lisäksi esillä olivat järjestöjen tavoitteet varallaoloon liittyen ja asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa. Vuosilomaluvun osalta tehtiin joihinkin uusiin momentteihin tarkennuksia. Henkilöstön edustajien toimintaedellytykset olivat niin ikään esillä neuvotteluissa. Järjestöt edellyttävät, että mm. tiedonsaantiin ja ajankäyttöön tulee parannuksia, mikäli paikallista sopimista halutaan edistää.

Neuvottelut jatkuvat 1.4.2020. Tekniikka ja Terveys KTN ry:tä neuvotteluissa edustaa KTK:n työmarkkina-asiamies Tomas Wass.

Nykyinen Avaintes-sopimus päättyy 31. maaliskuuta, jonka jälkeen siirrytään sopimuksettomaan tilaan. Sopimuksettomana aikana voimassa ovat vanhat työehdot.

Kaikki AVAINTA-neuvottelutiedotteet löydät täältä.