Neuvottelut jatkuvat hyvässä hengessä

AVAINTES -sopimusneuvottelut jatkuivat torstaina 5.3.2020. Osapuolet kävivät läpi sopimustekstejä, erityisesti työaikaluvun osalta. Luvun pykäläkohtaisia esimerkkejä korjattiin ja karsittiin.

Tekniikka ja Terveys KTN ry:tä neuvotteluissa edustaa KTK:n työmarkkina-asiamies Tomas Wass.

Seuraava neuvottelu on maanantaina 9.3.2020.