Energia-alan toimihenkilöiden lakkoa on siirretty kahdella viikolla

Tekniikka ja Terveys KTN ry oli jättänyt energia-alan toimihenkilösopimusta koskevan ilmoituksen työnseisauksesta ajalle 1.2.2020 klo 00:00 – 8.2.2020 klo 23:59. Valtakunnansovittelijan hakemuksesta työministeri on siirtänyt lakon alkua kahdella viikolla.

Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat lauantaina 15.2.2020 klo 00:00 ja päättyvät 22.2.2020 klo 23:59 välisenä aikana.

Työriidan alaiset tehtävät:

Toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaiset tehtävät seuraavilla sopimusaloilla:

  • Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Työriidan alaisina ovat alla mainitut yhtiöt ja niiden toimipaikat konsernirakenteineen.

Helen Oy                                              Helsinki
Helen Sähköverkko Oy                        Helsinki
Tampereen Sähkölaitos Oy                 Tampere
Tampereen Vera Oy                             Tampere
Tampereen Sähköverkko Oy               Tampere
Vantaan Energia Oy                             Vantaa
Vantaan Energia Sähköverkot Oy        Vantaa
Turku Energia Oy                                 Turku
Turku Energia Oy -Åbo Energi Ab      Turku
Turun Seudun Energiatuotanto Oy      Turku
Turku Energia Sähköverkot Oy           Turku

Työriita koskee myös muiden yritysten palveluksessa olevia toimihenkilöitä, jotka työskentelevät edellä mainitun työehtosopimuksen soveltamisalan mukaisissa työtehtävissä työriidan piirissä olevassa yhtiössä tai sen toimipaikassa.


 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kaikille energia-alan toimihenkilöille alkaa 1.2.2020 klo 00:00.

Lakon siirtymisestä huolimatta Tekniikka ja Terveys KTN ry aloittaa Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon lauantaina 1.2.2020 kello 00.00.  Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi ja koskee kaikkia energia-alan toimihenkilöitä. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen. Ylityökiellon aikana ei tehdä ylityötä, liukumia tai matkusteta työajan ulkopuolella.

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa ovat velvollisia noudattamaan kaikki KTN:n jäsenliittojen Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä olevat toimihenkilöt. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry on jäsenliittoineen KTN:n jäsen, joten ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kyseisen työehtosopimuksen piirissä olevia KTK:n jäsenliittojen jäseniä toimihenkilötehtävissä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske lisätyön tekemistä. 

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Työntekijä tekee normaalin säännöllisen työajan, mutta ei suostu tekemään ylityötä työaikamuodosta ja tasoittumisjaksosta riippumatta. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa, vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

Työvuoroluetteloon tulevista pysyvistä muutoksista on ilmoitettava asianomaisille toimihenkilöille viimeistään kahta viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Tilapäisistä poikkeuksista on ilmoitettava viimeistään kolmantena muutoksen voimaantuloa edeltävänä päivänä. Muutoin työvuoroluetteloa saa muuttaa vain sovittaessa. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ollessa voimassa työnantajan työvuoroluetteloon esittämiin muutoksiin ei tule suostua.

Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Liukuva työaika

Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukumarajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.

Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa noudattavan ylityötä.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia ei kenenkään henki ja terveys saa vaarantua.

Yleistä turvallisuutta ja omaisuutta uhkaavat tilanteet?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Työaikalain 21 §:n hätätyö?

Kielto ei koske työaikalain tarkoittamaa hätätyötä.

Keskuslakkotoimikunta

Liitot ovat perustaneet keskuslakkotoimikunnan. Toimikunnan tehtävä on käsitellä vain työnantajan kirjallisesta hakemuksesta sellaiset työtaistelurajaukset, joiden tarkoituksena on turvata hengen menettämisen vaara ja suurten omaisuuksien menettämisen vaara.

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto luottamusmiehiä?

Kyllä koskee.