Hyvä KTK:n energia-alan toimihenkilöjäsen

 

Energia-alan toimihenkilöiden lakko on alkamassa 1.2.2020 klo 00.00

Tekniikka ja Terveys KTN ry on perjantaina 17.1.2020 käsitellyt hallinnossaan työehtosopimusneuvottelujen tilannetta energia-alalla ja päättänyt ilmoittaa työnseisauksesta. Työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet toivotulla tavalla, ja erityisesti kiky-tuntien kohtalo hiertää neuvotteluita. Samaan aikaan on vakavaa erimielisyyttä palkankorotusmallista. Työnantaja haluaa yrityskohtaisesti määritellä, onko palkkoja varaa korottaa vai ei. Nämä näkemykset eivät työntekijäpuolelle käy, ja neuvotteluja vauhdittaaksemme on ryhdyttävä järeämpiin toimiin.

 

Kahdeksan (8) vuorokauden lakko

Tekniikka ja Terveys KTN ry:n jäsenliittojen toimihenkilötehtävissä toimivat jäsenet aloittavat lakon, joka alkaa lauantaina 1.2.2020 klo 00:00 ja päättyy 8.2.2020 klo 23:59. Mikäli olet työvuorossa 1.2.2020 lauantaina klo 00.00, poistut töistä kesken työvuoron. Huomioi kuitenkin tässä viestissä erityistilanteista annetut ohjeet.

Työnseisaus koskee seuraavia konserneja ja niiden kaikkia toimipaikkoja:

Helen Oy                                                               Helsinki

Helen Sähköverkko Oy                                       Helsinki

Tampereen Sähkölaitos Oy                               Tampere

Tampereen Vera Oy                                            Tampere

Tampereen Sähköverkko Oy                             Tampere

Vantaan Energia Oy                                            Vantaa

Vantaan Energia Sähköverkot Oy                     Vantaa

Turku Energia Oy                                                 Turku

Turku Energia Oy -Åbo Energi Ab                     Turku

Turun Seudun Energiatuotanto Oy                  Turku

Turku Energia Sähköverkot Oy                         Turku

 

Työnseisaus koskee myös muiden yritysten palveluksessa olevia toimihenkilöitä, jotka työskentelevät toimihenkilötehtävissä työriidan piirissä olevissa yhtiöissä tai niiden toimipaikoissa.     

                                  

Työriidan ulkopuolelle jäävä suojelutyö

Työriita ei koske ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävää työtä, yrityksen omalle työterveysasemalle tehtävää työtä eikä yrityksen tehdaspalokunnissa tehtävää työtä.

 

Hätätyö

Hätätyöllä tarkoitetaan äkillistä ennalta arvaamatonta tilannetta, jossa on välitön hengenvaara tai merkittävä omaisuuden menettämisen uhka. Lakkoa ei voida katsoa äkilliseksi ja ennalta arvaamattomaksi tilanteeksi, sillä se on työnantajalla tiedossa hyvissä ajoin etukäteen. Työnantajalla ei siten ole perustetta määrätä työntekijää hätätyöhön. Mikäli työnantaja ei esimerkiksi pysty varmistamaan voimalaitosten toimintaa, tulee toiminta keskeyttää. Jos olet työvuorossa lakon alkaessa ja työtehtäviäsi ei voi turvallisesti keskeyttää, lakkoon jäädään heti, kun laitos on ajettu sellaiseen tilaan, että se ei aiheuta vaaraa. Työpaikalta poistutaan heti, kun se on tässä tilanteessa mahdollista. Lakon piiriin kuuluvilla työntekijöillä ei ole velvollisuutta perehdyttää ketään lakonalaiseen työhön. Tarvittaessa ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi, jos työnantaja esittää vaatimuksia hätätyön tekemisestä.

 

Lakkoavustus

Lakkoavustusta maksetaan lakon takia tekemättä jääneeltä työvuorolta 70 euroa. Lakkoavustus maksetaan lakon päättymisen jälkeen, ja sen hakemiseksi toimitamme jäsenille erilliset ohjeet myöhemmin.

 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kaikille energia-alan toimihenkilöille

Tämän lisäksi 1.2.2020 klo 00.00 alkaen voimaan astuu kaikkia energia-alan toimihenkilöitä koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka on voimassa toistaiseksi. Ylityökiellon aikana ei tehdä ylityötä, liukumia tai matkusteta työajan ulkopuolella.