YTN: Energia-alalle ylityökielto lauantaista alkaen

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja Energiateollisuus ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut jatkuivat 29.1.2020. Energiateollisuus ET vastasi YTN:n 24.1.2020 jättämään vastaesitykseen. Kiky-tunnit ovat edelleen listalla sekä myös iso joukko työaikamääräyksien heikennyksiä, jotka lisäisivät työnantajan suoraa määräysvaltaa muun muassa ylitöiden ja liukumien suhteen.

YTN:n esitystä esimerkiksi matkustusmääräysten parantamista, joustotyöstä ja yötyön rajaamista ei ole hyväksytty lainkaan. ET Ilmoitti myös, ettei kiky-tunneissa edistytä ennen kuin ratkaisu syntyy muualla teollisuudessa.
YTN ilmoitti, että ei ole syytä jatkaa, koska kiky-tuntien poistamisesta ei haluta edes neuvotella vaan pitää odotella muiden ratkaisuja ja meille tarjotaan vain heikennyksiä. Seuraava neuvottelu on sovittu maanantaille 3. helmikuuta.

Energia-alan toimihenkilöliitot ovat jo antaneet lakkovaroituksen, joka koskee suurten kaupunkien energiayhtiöitä. YTN ei ole ylempien toimihenkilöiden osalta lakossa mukana. Ministeriö siirsi toimihenkilöiden lakkoa kahdella viikolla, mutta ylityökielto jäi voimaan ja alkaa 1. helmikuuta.

YTN:n hallitus päätti kokouksessaan 29.1.2020 julistaa energia-alalle ylempiä toimihenkilöitä koskevan ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellon alkaen 1.2. kello 6.00. Kielto on voimassa, kunnes alalle on saavutettu työehtosopimus. Energia-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen voimassaolo päättyy perjantaina 31.1.2020.

 

Ylityö- ja matkustuskielto energia-alalla

YTN:n julistamat kiellot koskevat kaikkia KTK:n jäseniä, jotka toimivat ylempien toimihenkilöiden tehtävissä. Ylityö- ja matkustuskiellot ovat voimassa kaikissa energia-alan yrityksissä. Kiellon aikana työtä ja matkustamista tehdään vain säännöllisenä työaikana. Toimien ulkopuolella ovat tehtävät, joiden laiminlyönti voi uhata kansalaisten henkeä tai terveyttä tai joiden hoitamatta jättäminen voi aiheuttaa merkittävän ympäristöonnettomuuden riskin. YTN:n keskuslakkotoimikunta päättää kieltoon liittyvistä poikkeuksista.

Julistettu kielto on laillinen, koska ylitöistä ja matkustamisesta säännöllisen työajan ulkopuolella on aina muutoinkin oikeus kieltäytyä eikä työrauhavelvollisuutta ole. Ylityön tekeminen ja vapaa-aikana matkustaminen vaatii työaikalain mukaan aina työntekijän suostumuksen. Kiellot ovat voimassa siihen saakka, kun neuvotteluissa saavutetaan ratkaisu.

 

Mitä ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto tarkoittaa?

  • Kiellot koskevat kaikkia ylempiä toimihenkilöitä kaikissa energiaa-alan yrityksissä, niin järjestäytyneitä kuin järjestäytymättömiä.
  • Kiellon aikana työtä ja matkustamista tehdään vain säännöllisenä työaikana.
  • Ylityö: ylempien toimihenkilöiden tulee pidättäytyä säännöllisessä työsopimuksen mukaisessa vuorokautisessa työajassa. Lisä- tai ylityötä ei saa tehdä. Kiellon aikana työtä tehdään vain säännöllisenä työaikana. Ennen ylityökieltoa sovitut ylityöt ovat kiellon piirissä.
  • Matka-aika: vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellon aikana ylemmät toimihenkilöt eivät saa matkustaa työasioissa vapaa-aikanaan, vaan matkustaminen tapahtuu säännöllisenä työaikana.
  • Kielto ei koske kodin ja pääasiallisen työpaikan välisiä matkoja.
  • Lisätyö: lisätyötä on säännöllisen työajan (7,5 h) ylittävä työ, joka ei vielä ole ylityötä. Lisätyön tekeminen on ylityökiellon piirissä eli lisätöitä ei tehdä.
  • Liukumien lisäämiskielto: liukuvan työajan puitteissakin pidättäydytään normaaliin työpäivään, toisin sanoen ei liu’uta yli normaalin päivittäisen työajan. On pitäydyttävä siis säännöllisessä, työsopimuksen mukaisessa vuorokautisessa työajassa, esimerkiksi 7,5 h /vrk. Liukumia ei saa kerryttää.
  • Hätätyö: Jos työ täyttää työaikalain mukaiset hätätyön tunnusmerkit, työ suoritetaan. Ennen työn suorittamista ko. henkilön tulee kuitenkin tarkistaa tunnusmerkkien toteutuminen. Mainittujen lakien mukaan tunnusmerkit ovat, että luonnontapahtuma, tapaturma tai muu seikka, jota ei ole voitu ennakolta tietää, on aiheuttanut keskeytyksen liikkeen, laitoksen tai yrityksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen.

 

Mistä lisää tietoa?

YTN:n päivystyspuhelin palvelee numerossa 040 352 3671 ma-su kello 8-18. Voit myös lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen lakko@ytn.fi.

Oman yrityksesi ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet ovat apunasi.

Huolehdithan, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissä. Voit tarkistaa omat tietosi KTK:n jäsensivuilla.