Uusi työehtosopimus energia-alan ylemmille toimihenkilöille

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajaa edustava Energiateollisuus ovat viime viikolla hyväksyneet uutta työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen.

Uusi työehtosopimus tulee voimaan välittömästi ja on voimassa 28.2.2022 asti.

Sopimuksen myötä tulee kaksi yleiskorotusta:
- 1.5.2020 1,3 prosentilla
- 1.5.2021 1,4 prosentilla
Tämän lisäksi palkkoja korotetaan 0,6 prosentin yrityskohtaisella erällä, joka lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden kuukausipalkoista. Myös vuorolisiin ja luottamusmiesten korvaukseen tulee korotus.

Paljon keskustelua herättäneet ns. kiky-tunnit poistuvat. Uutena sopimukseen tuli kalenterivuodessa enintään 16 lisätuntia, jotka käytetään työn suorittamisen kannalta tarpeellisiin koulutus- tai kehittämistilaisuuksiin. Koulutuksen ja kehittämistilaisuuden ajalta maksetaan peruspalkan mukainen korvaus. Tilaisuudet voidaan järjestää niin, että työpäivä pitenee tilaisuuden keston verran tai kokonaisena päivänä. Koulutus- ja kehittämistilaisuuksia ei voi kuitenkaan järjestää arkipyhänä tai sunnuntaina.

Sopimuksen kokonaisuudessaan löydät täältä.