Valtion neuvotteluissa puhutti koronavirukseen varautuminen

Valtion neuvottelut jatkuivat 9. maaliskuuta. Tapaamisessa keskusteltiin vilkkaasti virastojen antamista ohjeistuksista koronavirukseen liittyen. Osassa virastojen omista ohjeista on mukana palvelussuhteen ehtoja koskevia yksipuolisia määräyksiä. Näitä ei ole koordinoitu valtiovarainministeriön puolesta.  

– Väliaikainen asetusmuutos, joka antaa mahdollisuuden jäädä sairauslomalle flunssan tai mahdollisen koronaviruksen takia nykyistä pidemmäksi ajaksi, annetaan torstaina 12. maaliskuuta. Samalla valtiovarainministeriö toimittaa ohjeet virastoille, tarkentaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen. 

JUKO tiedottaa asiasta perjantaina 13. maaliskuuta. 

Neuvotteluissa keskusteltiin matkustamisen turvallisuuteen ja matkakustannusten korvaamiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten parkkimaksujen korvaamisesta sekä ympäristön huomioimisesta matkustamisen yhteydessä ja lepoajoista pitkien matkojen jälkeen.  

Lisäksi keskusteliin virkaehtosopimusten riita-asioiden käsittelystä. Tällä hetkellä riidat paikallisista tarkentavista virkaehtosopimusasioista menevät paikallisneuvottelun jälkeen suoraan työtuomioistuimeen. Järjestöt pitävät tärkeänä, että ennen työtuomioistuimeen menoa asiat käsitellään keskusneuvottelussa. 

– Asioista pitäisi pystyä sopimaan neuvotellen, eikä työtuomioistuin ole neuvotteluelin, korostaa valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne.    

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 13. maaliskuuta.