Valtion neuvotteluissa esillä työaikatavoitteet ja koronavirukseen varautuminen

Valtion neuvottelut jatkuivat tänään 5. maaliskuuta työaikakysymysten käsittelyllä. Lisäksi keskusteltiin siitä, mitä vaikutuksia koronavirukseen varautumisella on palvelussuhteen ehtojen kannalta. 

Tapaamisessa käytiin läpi valmisteilla olevaa tilapäistä asetusmuutosta liittyen koronavirukseen.

– Muutos antaisi mahdollisuuden jäädä sairauslomalle koronaviruksen takia joko omalla ilmoituksella tai työterveyshoitajan antamalla todistuksella nykyistä kolmea päivää pidemmäksi ajaksi, tarkentaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Lisäksi keskusteltiin virastoille valmisteltavista ohjeista. Tavoitteena on, että tilapäinen asetusmuutos annetaan ja ohjeet lähtevät virastoille ensi viikon torstaina 12. maaliskuuta.

Tapaamisessa käytiin keskustellen läpi loput palkansaajien tavoitteista.

 – ­Pääosassa olivat työaikakysymykset, kuten etätyö ja paikkariippumaton työ. Yhtenä keskeisenä kohtana oli matkustamiseen käytettävän ajan korvaaminen lepoajalla, kertoo valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL).

Lisäksi keskusteltiin laajemmin työssä jaksamisesta valtiolla.

Neuvottelut jatkuvat maanantaina 9. maaliskuuta.