Kunteko kutsu

KUTSU ”Reaktiivisesta kiinteistönpidosta ennakoivaksi” -kehittämisverkoston toiseen tapaamiseen 9.5.2017 klo 9.30-15 Helsingissä 

MITÄ?

KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelma käynnistää maaliskuussa uuden ”Reaktiivisesta kiinteistönpidosta ennakoivaksi” -kehittämisverkoston. Verkoston tavoitteena on siirtää kuntien kiinteistönpitoa reaktiivisesta (hallitsemattomasta) ennaltaehkäisevään (hallittuun) kiinteistönpitoon. Verkostossa tunnistetaan nykyisiä toiminnan esteitä ja käynnistetään kehittämistyö. Lisäksi verkosto edistää kiinteistönpitoon liittyvää yhteistyötä.

MIKSI?

Yhä useammalla kunnalla on kiinteistönpidossa niukat resurssit, mikä näkyy esimerkiksi rakennuskannan heikentyneenä kuntona ja sisäilmaongelmina. Verkostotyön ansiosta kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpito ja korjaustoiminta jäntevöityvät sekä päästään pitkäjänteiseen ja ennakoivaan kiinteistönpitoon. Myös teknisen toimen työ ja päätöksenteko saadaan sujuvammiksi. Tällä vähennetään käyttäjille aiheutuvia sisäilmaongelmia, parannetaan työhyvinvointia, edistetään tiloissa tapahtuvan toiminnan toteutusmahdollisuuksia ja parannetaan kuntatalouden tilannetta siirtymällä pitkäjänteiseen ja hallittuun investointien ohjaukseen.

MITEN?

Reaktiivisesta kiinteistönpidosta ennakoivaksi -verkosto mahdollistaa toisten kokemuksista oppimisen, yhteiskehittämisen, yhteisen asiantuntijatuen sekä koko kehittämisverkoston osaamisen hyödyntämisen kuntien kiinteistönpidon tarkastelussa. Yhteen kehittämisverkostoon osallistuu yleensä 4-10 kunta-alan organisaatiota. Tarvittaessa myös laajempi verkosto on mahdollinen.  

Kehittämisverkoston kokoaa Kuntekon ohjelmahenkilöstö yhdessä verkoston vetäjäksi valitun asiantuntijan Esko Korhosen (FCG Konsultointi Oy) kanssa. Verkoston toiminnan käynnistämiseksi asiantuntija järjestää osallistuville kuntaorganisaatioille kaksi (2) maksutonta verkostotapaamista (pl. lounas ja matkakustannukset, jotka osallistujien tulee itse maksaa).

Tapaamisissa tarkennetaan verkostotyön tavoite ja laaditaan tarkennettu toimintasuunnitelma. Kokoamisvaiheen jälkeen verkosto jatkaa toimintaansa asiantuntijan johdolla itsenäisesti ja omakustanteisesti. Verkostotyön kestosta päättää verkosto yhteistyössä asiantuntijan kanssa.

REAKTIIVISESTA KIINTEISTÖNPIDOSTA ENNAKOIVAKSI  

 

Kunteko käynnisti maaliskuussa ”Reaktiivisesta kiinteistönpidosta ennakoivaksi” -kehittämisverkoston. Verkosto kokoontuu toisen kerran 9.5. klo 9:30-15 Kuntatalolla Helsingissä. Verkoston toimintaan pääsee vielä hyvin mukaan - tervetuloa mukaan kaikki kuntaorganisaatiot!

 

Verkoston tavoitteena on siirtää kuntien kiinteistönpitoa reaktiivisesta (hallitsemattomasta) ennaltaehkäisevään (hallittuun) kiinteistönpitoon. Verkostossa tunnistetaan nykyisiä toiminnan esteitä ja käynnistetään kehittämistyö. Lisäksi verkosto edistää kiinteistönpitoon liittyvää yhteistyötä.

 

Lue lisää ja katso 9.5. ohjelma: http://www.kunteko.fi/palvelut/kehittamisverkostot/reaktiivisesta-kiinteistonpidosta-ennakoivaksi

Ilmoittaudu 2.5. mennessä: http://registration.contio.fi/kt/Registration/Login?id=22-T_022  

 

Lisätietoa:

 

Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. +358 50 572 4620

Anniina Tuomi, projektipäällikkö, puh. +358 40 562 6397

Taina Tervonen, projektiassistentti, puh. +358 50 521 2448

kunteko[a]kt.fi

 

www.kunteko.fi

sallistuu jokaisesta organisaatiosta johtoa, esimiehiä ja henkilöstön edustajia.

 

Kutsua voi välittää eteenpäin.

Lisätietoa:

http://www.kunteko.fi/palvelut/kehittamisverkostot

http://www.kunteko.fi/palvelut/kehittamisverkostot/reaktiivisesta-kiinteistonpidosta-ennakoivaksi

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

 

Esko Korhonen

FCG Konsultointi Oy

esko.korhonen@fcg.fi

050 361 1781

 

Anniina Tuomi

KunTeko 2020

anniina.tuomi@kt.fi

040 562 6397

www.kunteko.fi