Puheenjohtajan palsta

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Keijo Houhala

Jokaisen aikakauden on otettava vastuunsa

Työmarkkinajärjestöjen on huolehdittava niin tulevaisuudestaan, kuin jatkuvuudestaankin. Tässä on nuorisotyöllä suuri merkitys. Työmarkkinataitoja ei opeteta, eikä opita missään koulussa, vaan nuo tiedot ja taidot opitaan työssä arjen kautta ja järjestöjen toiminnassa.

Monet palkansaajien edut on saatu vuosikymmenten varrella aktiivisen työmarkkinatyön tuloksena. Edut ovat voimassa aina työ- ja virkaehtosopimusten keston ajan, eivät automaattisesti sen pidempään. Tästä syystä jokaisen aikakauden on otettava vastuu omien etujensa valvonnasta. Järjestöiltä tämä vaatii elämistä tässä ja nyt. On tarkasteltava kriittisesti olemassa olevia etuja, vastaavatko ne nykyisten jäsenten tarpeisiin ja työelämän vaatimuksiin. Uudistumistyön on oltava jatkuvaa. Toimintaympäristön ja olosuhteiden muuttumisessa tai teknologian kehityksessä on pysyttävä mukana.

KTK on saanut aktiivisia nuoria jäseniä mukaan toimimaan ja tekemään omaa tulevaisuuttaan järjestössämme. Tämän päivän nuoret aikuiset elävät usein uran kehityksen ja lapsiperheen arkea. Heille on annettava mahdollisuus tulla toimintaan omilla ehdoillaan ja luomalla siihen mahdollisuuksia.

Kysyimme luottamusmiehiltä, mitä he haluavat neuvottelujärjestö JUKOn uudistuvalta strategialta. Saimme vastaukseksi, että

  • jokaisen jäsenryhmän identiteettiä ja vaikutusmahdollisuuksia pitää kunnioittaa, koska alat haluavat itse vaikuttaa asioihinsa.
  • sopimusalan itse tuottamalla taustamateriaalilla pärjätään neuvotteluissa paremmin. 
  • jokaisella jäsenryhmällä on oltava sopimusaloittain omat edustajat hoitamassa ryhmän sopimus- ja neuvotteluasioita niin paikallisesti (pääluottamusmiehet) kuin valtakunnallisesti (sopimusneuvottelijat).
  • viestintää halutaan monikanavaisesti, joka keskittyy edunvalvontaan eri kohderyhmille.
  • julkisen tekniikan toimijoiden voimia on hyvä yhdistää tulevaisuudessa, koska tekniikalla on oma identiteetti.

*) Kyselyn tuloksista kerrotaan myöhemmin tiedotteessa enemmän.

Sote- ja maakuntauudistus haastaa koko julkisen sektorin toiminnan, niin tekemisen mallit kuin organisaatiotkin. Näiden muutosten vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen, joten nuorison kannattaa kiinnostua omasta tulevaisuudestaan ja tulla mukaan järjestötyöhön.

 

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Keijo Houhala

Jokaisen aikakauden on otettava vastuunsa

Työmarkkinajärjestöjen on huolehdittava niin tulevaisuudestaan, kuin jatkuvuudestaankin. Tässä on nuorisotyöllä suuri merkitys. Työmarkkinataitoja ei opeteta, eikä opita missään koulussa, vaan nuo tiedot ja taidot opitaan työssä arjen kautta ja järjestöjen toiminnassa.

Monet palkansaajien edut on saatu vuosikymmenten varrella aktiivisen työmarkkinatyön tuloksena. Edut ovat voimassa aina työ- ja virkaehtosopimusten keston ajan, eivät automaattisesti sen pidempään. Tästä syystä jokaisen aikakauden on otettava vastuu omien etujensa valvonnasta. Järjestöiltä tämä vaatii elämistä tässä ja nyt. On tarkasteltava kriittisesti olemassa olevia etuja, vastaavatko ne nykyisten jäsenten tarpeisiin ja työelämän vaatimuksiin. Uudistumistyön on oltava jatkuvaa. Toimintaympäristön ja olosuhteiden muuttumisessa tai teknologian kehityksessä on pysyttävä mukana.

KTK on saanut aktiivisia nuoria jäseniä mukaan toimimaan ja tekemään omaa tulevaisuuttaan järjestössämme. Tämän päivän nuoret aikuiset elävät usein uran kehityksen ja lapsiperheen arkea. Heille on annettava mahdollisuus tulla toimintaan omilla ehdoillaan ja luomalla siihen mahdollisuuksia.

Kysyimme luottamusmiehiltä, mitä he haluavat neuvottelujärjestö JUKOn uudistuvalta strategialta. Saimme vastaukseksi, että

  • jokaisen jäsenryhmän identiteettiä ja vaikutusmahdollisuuksia pitää kunnioittaa, koska alat haluavat itse vaikuttaa asioihinsa.
  • sopimusalan itse tuottamalla taustamateriaalilla pärjätään neuvotteluissa paremmin. 
  • jokaisella jäsenryhmällä on oltava sopimusaloittain omat edustajat hoitamassa ryhmän sopimus- ja neuvotteluasioita niin paikallisesti (pääluottamusmiehet) kuin valtakunnallisesti (sopimusneuvottelijat).
  • viestintää halutaan monikanavaisesti, joka keskittyy edunvalvontaan eri kohderyhmille.
  • julkisen tekniikan toimijoiden voimia on hyvä yhdistää tulevaisuudessa, koska tekniikalla on oma identiteetti.

*) Kyselyn tuloksista kerrotaan myöhemmin tiedotteessa enemmän.

Sote- ja maakuntauudistus haastaa koko julkisen sektorin toiminnan, niin tekemisen mallit kuin organisaatiotkin. Näiden muutosten vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen, joten nuorison kannattaa kiinnostua omasta tulevaisuudestaan ja tulla mukaan järjestötyöhön.