Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta

Perustulokokeiluja on tehty esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Hollannissa.

Mistä uskoa tulevaisuuteen -perustulostako?

Kansalaispalkkaa vastaavat kokeilut eivät ole kovin uusia keksintöjä, sillä jo 1790-luvun Englannissa oli käytössä Speenhamland-laki. Lain mukaisesti rahallista avustusta myönnettiin vähimmäistoimeentulon turvaamiseksi, jos palkkatulo ei siihen riittänyt tai palkkatuloja ei ollut. Tällöin yleisesti uskottiin, että nälkä on paras vaikutin työmiehelle töiden etsimiseen. Avustusjärjestelmän huonoutena oli, että se haittasi työmarkkinoiden syntyä ja palkkajärjestelmien kehittymistä, kun yhteiskunta maksoi osan ’palkasta’ joka tapauksessa.

Suomessa kokeillaan yhteiskunnallisena uudistuksena perustuloa. Perustulon ideana on, että maksetaan työnhakijalle kiinteää säännöllistä tuloa ehdoitta -ilman vastiketta. Perustuloa ei veroteta, vaan vasta lisätuloista peritään veroja normaalisti. Tällä pyritään kannustamaan perustulonsaajaa hankkimaan lisätuloja, kun itse perustoimeentulo on turvattu. Tämä kokeilu on ollut myös suuren kansainvälisen mielenkiinnon kohteena.

Perustulokokeilun kautta on tarkoitus löytää joustavia ratkaisuja muuttuneiden työmarkkinoiden tai oman elämän kautta syntyneisiin loukkuihin. Perustulo mahdollistaa esimerkiksi yritystoiminnan aloittamisen, eikä perustulo vähene myönnettynä määräaikana, vaikka yritystoiminnasta saisi tuloja. Myös erilaisten määrä- ja osa-aikaisten töiden vastaanottaminen tulee kannattavaksi, kun ne eivät vaikuta maksettavan perustulon määrään. Näin matalapalkkatyö, silpputyö, erilaiset projektit ja hankkeet tulevat kannattaviksi ottaa vastaan.

Turha byrokratia ja hallinnolliset esteet on hyvä saada pois työllistymisen tieltä. On kuitenkin muistettava, että työnhakijoiden oikeusturvaa, palkkoja tai muita oikeuksia uusilla järjestelmillä ei pidä loukata tai purkaa. Työntekijä on työmarkkinoilla aina se heikompi osapuoli, joka tarvitsee suojelua niin mielivallalta, epäoikeudenmukaisuudelta kuin asiattomilta työehdoilta.

Kokeilun kautta saadaan erittäin tärkeätä tietoa siitä kuinka perustulo aktivoi, kannustaa ja vaikuttaa työnhakijoiden arkeen sekä työelämään sijoittumiseen. Kaiken lähtökohtana ovat positiiviset ja kannustavat elementit, eivätkä tähän asti hallinnon käyttämät valvovat, rankaisevat ja yksilöä syyllistävät menettelyt. Kokeilulla pyritään saamaan vapaana oleva työvoima työelämään kiinni, jolloin yhteiskunnan velvoitteet vähenevät, taloudellisen tuen määrä pienenee ja jokaisella on mahdollisuus luoda itse itselleen parempaa arkea.

Kaksivuotisen kokeilun jälkeen tiedämme enemmän siitä, että miten kokeilu onnistui, toimiko se prosessina ja miten se saavutti tavoitteensa. Tältä pohjalta voidaan löytää uusia ratkaisuja tai malleja nykyisiin järjestelmiin. Kokeiluilla ei saa heikentää palkansaajien oikeuksia, mutta erilaisia rakenteellisia työllistymisen esteitä on hyvä poistaa!