Puheenjohtajan palsta

Kunta- ja energia-alan neuvottelut käynnistyvät lähiviikkoina

Työmarkkinat liekeissä

Työmarkkinaneuvottelut käynnistyivät vientiteollisuuden luomilla askelmerkeillä. Palkka-ankkuri on heitetty 3,2 prosentin kohdalle kahdeksi vuodeksi ja kolmannen vuoden korotuksista tullaan sopimaan erikseen. Sopimukset pitävät sisällään vain nimelliskorotuksia, jonka lisäksi tulevat erilaiset bonukset ja palkkaliukumat - siis yksityissektorilla.

Neuvotteluja ei käydä enää yön pimeinä tunteina, vaan arkisina vääntöinä neuvotteluiden takaraja mielessä. Työnantajapuoli yrittää kyllä edelleen saada palkansaajien rivejä rikki omilla ammattiryhmäkohtaisilla tarjouksillaan. Ovatko yhteiset edut kestäviä ja ammattiryhmät immuuneja tarjouksille? Teknologiateollisuuden suunnalta nousi esiin jo liittojen välisiä neuvotteluoikeuskiistoja. Arviot tuloksista on tehtävissä sitten tulevan kevään aikana.

Kaikki aistit herkkinä on seurattava mahdollisia vastaan tulevia ansoja, että ne pystytään ajoissa huomaamaan ja mahdollisimman hyvin varmistamaan, että ei jämähdetä jonkin yksittäisen asian vangiksi.   Oman vaikutuksensa kierrokselle tekevät kuitenkin taloustietojen ja työllisyyden kohentuminen, joilla on heijastusvaikutuksia neuvotteluihin.

Työmarkkinoiden palapelin kokoaminen on hyvässä vauhdissa ja jännitys tiivistyy tammikuun lopulle.

Tekniikan rivit tiivistyivät

Tekniikan edunvalvonta tiivistyi, kun Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry ja Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry liittyivät mukaan KTN:n edunvalvonnan piiriin. Tämä on aivan luonnollista ja järkiperäistä kehitystä, joka uudistaa tulevaisuuskuvaamme ja toteuttaa strategiaamme. Kun kokoamme tekniset yhteistoimintaan, vahvistuu koko tekniikan alan edunvalvonta. Liittoutuminen ja tiivistyminen tekniikan alalla vahvistaa asemaamme ja on kaikkien teknisten eduksi.

Yhteistoiminta ja liittoutuminen on rakennettava win-win periaatteella, jolloin kokonaisedun ohella kaikki toimijat hyötyvät tilanteesta. Aika ja yhdessä tekeminen viitoittavat sitten uuden kulttuurin muodostumista uudelle kokoonpanolle. Työmarkkinapöydässä rivit pysyvät suorina vain, kun ammatillinen identiteetti kiinteyttää ja yhdistää porukkaa.

Pitää muistaa, että ilman liittoja ja niiden tekemiä kattavia sopimuksia on yhteiskunnan palkkakehityksen ennakoitavuus lähinnä illuusiota.