Puheenjohtajan palsta

Sopimustavoitteiden valmistelu käynnistetty

 

Tulevan sopimuskierroksen valmistelut käynnistyvät pääsopijajärjestöjen edustavuustarkastelulla, sekä virka- ja työehtosopimusten rakenteellisilla uudistuksilla. Näistä seikoista Kunnallinen työmarkkinalaitos on kertonut ensimmäisiä näkemyksiään kuntajärjestöille. Työmarkkinalaitoksen näkemykset liittyvät lähinnä kunnalliseen sopimusjärjestelmään ja sen rakenteisiin kuten maakuntien ja yritysten mukaan tuloon. Näillä keskusteluilla käynnistyvät kunta-alan valmistelut seuraavaan sopimuskauteen.

 

Jäsenjärjestömme kokoavat parhaillaan omia tavoitteitaan seuraavan kierroksen virka- ja työehtosopimusten sopimustavoitteiksi. Jäsenjärjestöjen linjaamat tavoitteet käsitellään yhdessä kesäkuun alun kaikkien sopimusalojen edunvalvontaseminaarissa. Yhdessä sovittuja tavoitteita tarvitaan loppuvuonna, kun sopimustunnustelut muuttuvat neuvotteluiksi. Sitä ennen tarkastellaan muun muassa maan taloustilannetta ja seurataan poliittisten päättäjien julkisen talouden ratkaisuja.

 

Naapurimaa Ruotsi on saanut sovittua kolmivuotisen sopimusratkaisun, jonka kustannusvaikutus on runsaat 2 prosenttia vuosittain.  Ratkaisun uskotaan parantavan Ruotsin teollisuuden kilpailukykyä ja luovan uusia työpaikkoja. Ruotsissa palkkojen ohella kilpailukykyyn vaikuttaa oma valuutta.

 

Vientiteollisuuden ja finanssialan neuvottelut käynnistävät syksyn sopimuskierroksen kesälomien jälkeen. Ensimmäiseksi käsittelyssä ovat irtisanottujen keskusjärjestösopimusten siirtäminen alakohtaisiin sopimuksiin. Näiden ratkettua mielenkiinto kohdistuu ainakin korotusten tasoon ja sopimuskauden pituuteen. Sote- ja maakuntauudistus käynnistynee 2019 vuoden alusta ja ei olisi kovin suurta viisautta katkaista sopimuskautta saman aikaan, kun suuri rakenteellinen uudistus käynnistyy.

 

Työmarkkinoiden käyttäytymistä on aina hankala ennakoida, koska jokaisella tehdyllä ratkaisulla ovat omat liitännäis- ja heijastusvaikutukset muille sektoreille, ammattikunnille ja toimijoille. Ratkaisut syntyvät vasta riittävien paineiden, katalyyttien ja liittoumien avulla, jolloin tavoitteita on riittävästi sidottu toisiinsa.

 

Valmistautuminen syksyn työmarkkinatilanteisiin on käynnistetty, joten nyt on hyvä olla aloitteellinen oman jäsenjärjestön suuntaan!