Puheenjohtajan palsta

Tulevaisuus tehdään -ei selitetä!

Tilastot kertovat, että liittojen järjestäytymisaste laskee, osallistuminen vähenee, liitoista etäännytään tai jäsen ei koe saavansa liitosta lisäarvoa. Tästä voisi hätiköiden arvioida, että liittojen tavoitteet, toiminta tai tekeminen eivät kiinnosta nuoria aikuisia. Tyytyminen tämän johtopäätökseen olisi kuitenkin liian helppo tapa sivuttaa uudistamisen ja muutosten tarve, joten en tee sitä. Nostan sen sijaan keskusteluun seikkoja, jotka vaikuttavat tai korjaavat tilannetta.

Nykyinen tilanne on pitkän aikavälin tapahtumien summa, ei mikään hetkellinen ilmiö. Tästä syystä tilannetta pitää hieman analysoida tietointensiivisen yhteiskunnan tai kansalaisyhteiskunnan ja -vaikuttamisen kysymysten ja tarpeiden kautta. Liittojen olemassaolon tarve ei ole kadonnut, mutta toimintakulttuuri edellyttää päivittymistä myös tietoyhteiskunnassa elävien jäsenten tarpeisiin. Kyse on myös ajankäytöstä, joka laimentaa sitoutumista kokoustamiseen ja niin laaja-alaiseen kuin pitkäkestoiseen vaikuttamiseen. Tilalle pitää saada nopeampia osallistumis- ja vaikuttamistapoja, joita ei säädellä kabineteista tai pitkäkestoisista yhdistystehtävistä.

LUE LISÄÄ


 

Muista ilmoittaa eläkkeelle jäämisesi myös meille

Eläkkeellejäämisen ilmoittaminen on nyt helppoa verkkosivujemme kautta uudistetulla lomakkeella, jonka löydät osoitteesta https://www.ktk-ry.fi/jasensivut/lomakkeet/elakelaisen-muutosilmoitus/ . Kirjaudu sivulle ja klikkaa meille tiedot tulemaan.


 

HOITOTAHTO

Lain mukaan jokaiselta hoitoa saavalta henkilöltä on saatava suostumus hänelle annettavaan hoitoon. Aina potilas ei kuitenkaan pysty käyttämään tätä itsemääräämisoikeuttaan ja kommunikoimaan hoitohenkilökunnan kanssa. Tällaisen tilanteen varalta, jossa henkilö ei ole enää kykenevä antamaan omaa hoitoaan koskevaa suostumusta esimerkiksi onnettomuuden, vakavan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, on mahdollista etukäteen tehdä hoitotahto.

Hoitotahdon tekeminen edellyttää, että henkilö ymmärtää hoitotahdon sisällön ja merkityksen, mutta laki ei suoraan edellytä muotomääräystä sen antamiselle. Hoitotahto tulisi kuitenkin antaa tavalla, että se on myöhemmin luotettavasti todennettavissa. Kirjallinen hoitotahto, joka liitetään potilasasiakirjoihin tai potilaan kanssa käydyn keskustelun kirjaaminen potilasasiakirjoihin niin, että potilas voi sen itse varmentaa, ovat hyväksyttyjä tapoja hoitotahdon antamiselle. Hoitotahtoa on noudatettava henkilön mahdollisten läheisten vastakkaisista mielipiteistä huolimatta.

Käytännössä on havaittu, että hoitotahdon toteutumisessa on ollut toivomisen varaa. Mikäli hoitotahto tehdään edunvalvontavaltuutuksen yhteydessä, sovelletaan tuolloin myös hoitotahtoon edunvalvontavaltakirjan muotomääräyksiä. Olisi suositeltavaa, että henkilö voisi etukäteen keskustella hoitotahdon sisällöstä henkilön kanssa, jonka haluaa valtuuttaa hoitamaan myös henkilökohtaisia asioitaan taloudellisten asioidensa lisäksi. Tämä varmistaisi paremmin, että hoitotahdon mahdollinen myöhempi tulkinta vastaisi valtuuttajan tahtoa.

Hoitotahdossa voidaan antaa myös omaa hoivaa koskevia toiveita tilanteessa, jossa henkilö ei enää itse kykene ilmaisemaan tahtoaan. Hoivatahtoon voidaan kirjata tekijänsä elämänarvoja ja toiveita muun muassa hoitopaikasta, ravinnosta ja vakaumuksesta. Edunvalvojalla on velvollisuus mahdollisuuksien mukaan huomioida myös kirjallisen hoitotahdon toivomukset, tai hänet voidaan vapauttaa tehtävästään.

Johanna Tolppanen
asianajaja, varatuomari
Eversheds Asianajotoimisto Oy
www.eversheds.fi


 

 

KTK:N JÄSENKORTTI ON MYÖS MATKAVAKUUTUSKORTTISI

Muista ottaa lomamatkallesi mukaan KTK:n jäsenkortti, sillä se on myös matkavakuutuskorttisi.

Liitto on nimittäin ottanut jäsenilleen matkavakuutuksen Turvasta. Vakuutettuna ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet (myös maksavat eläkeläisjäsenet) ja vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat omat sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat lapset.

Tutustu matkavakuutuksen ehtoihin ja Turvan KTK:n jäsenille tarjoamiin etuihin liiton jäsenille räätälöidyillä sivuilla www.turva.fi/ktk.


 

Eläkkeelle jääminen sujuu helpommin, kun valmistaudut muutokseen jo etukäteen

Vanhuuseläkkeelle jääminen on iso elämänmuutos jo senkin vuoksi, että se käydään läpi vain kerran elämässä. Kun muutokseen valmistautuu etukäteen, eläkkeelle jääminen hoituu sujuvammin.

Selvitä vanhuuseläkeikäsi


Julkisella sektorilla on vielä jonkin verran henkilökohtaisia ja ammatillisia eläkeikiä. Suurin osa suomalaisista pääsee kuitenkin vanhuuseläkkeelle täytettyään oman ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän. Iän voi tarkistaa omasta eläkeyhtiöstä.

Kannattaa myös muistaa, että eläkkeelle ei ole pakko jäädä, vaikka vanhuuseläkeikä tuleekin täyteen. Erityisasiantuntija Jaana Stenman Kevasta kertoo, että tätä kysytään Kevan asiakaspalvelusta todella usein.

- Töissä voi jatkaa niin kauan kuin itse haluaa. Työntekoa voi myös vähentää, jos se sopii työnantajalle. Silloin hyvä vaihtoehto on osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Puhu työnantajan kanssa

Työnantajan kanssa kannattaa jutella eläkkeelle jäämisestä hyvissä ajoin, jotta tämä voi tehdä omat suunnitelmansa. Työnantajan kanssa sovitaan muun muassa päivämäärä, jolloin jää eläkkeelle. Työnantaja myös toimittaa eläkelaitokselle tiedon palvelussuhteen päättymisestä ja päivittää ansiot.

- Eläkkeen maksaminen alkaa aina aikaisintaan työn päättymistä seuraavan kuukauden alusta eli viimeisen työpäivän on hyvä olla kuun lopussa, Stenman muistuttaa.

LUE LISÄÄ


 

MUISTATHAN!!

Kertoa meille, jos olet jäämässä eläkkeelle, vuorotteluvapaalle, opintovapaalle tai perhevapaalle. Tiedot tulee laittaa osoitteeseen  jasenpalvelu@ktk-ry.fi
 
Ylläpitämällä tietosi ajantasalla varmistat tiedonsaannin! Muistuta myös työkavereitasi asiasta, kysy onko työpaikkasi muut jäsenemme saaneet tiedotteita. Jos eivät, niin pyydä heitä päivittämään meille tietonsa.