Puheenjohtaja palsta

Pieniä ja suuria ajatuksia

Rakenteet antavat tai poistavat mahdollisuuksia

 

Järjestöjen kehittyminen edellyttää kytkeytymistä muuttuviin rakenteisiin uudella tavalla tai näkökulmilla. Menneen ajan voitoilla ei pärjätä uusissa kilpailutilanteissa, vaan jokaisen aikakauden toimijoiden on käytävä omat taistonsa sen hetkisessä toimintaympäristössä ja sen hetkisten ongelmien keskellä.

 

Järjestöt joutuvat nyt, enemmän kuin koskaan, miettimään ja perustelemaan olemassaoloaan. Tässä muuttuneessa maailmassa niiden sisäinen rakenne voi pahimmillaan muodostaa esteitä koko yhteisön kehittymiselle, kasvulle ja ajassa elämiselle.

 

Näitä samoja asioita miettivät niin poliittiset toimijat kuin palkansaaja- tai työnantajajärjestöt, sekä koko kansalaisyhteiskunta. On luotava jotain uutta ja ainutkertaista. Oman reviirin suojelusta ei kannata rakentaa koko järjestelmän tai yhteisön taantumuksen portaita, koska toimintakulttuurin päivittyminen on kehittymisen edellytys. On päästävä eroon mustasukkaisuudesta yhteisöjen sisällä. Historia on näyttänyt, että kunnia saavutuksista tulee ajan myötä sille, jolle se oikeasti kuuluu. Tärkeämpää on miettiä, että miten koko yhteisön toiminta ja jatkuvuus voidaan taata, sekä miten ja mitkä muutokset vievät yhteisöä eteenpäin.

 

Loputon kilpailu samoilla palveluilla ja eduilla johtaa vain talouden ja säästöjen tarkasteluun, kun viisauden alku on tunnistaa ja tunnustaa tosiasiat. Mistä eri osa-alueista järjestön kokonaisuus muodostuu, kuten palvelut ja lisäarvontuotto? Hyväksyvätkö omistaja-asiakkaat eli jäsenet toiminnasta syntyvät kulurakenteet, palveluiden laadun tai yksilöllisyyden tason? Ovatko palvelut ja tuotteet ostajan/ jäsenen kannalta tarpeellisia, mielenkiintoisia tai vaivan arvoisia?

 

Vastaamalla näihin kysymyksiin, löytyvät ensimmäiset todelliset avaimet toiminnan kehittämiselle monimutkaisessa maailmassa. Olen aiemmin nostanut esille vastuun valintojen yhteydessä. Nyt on aika tarkastella kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden menestystekijöitä. Jos kaikki järjestöt tuottavat samat palvelut niin mikä niistä tekee yksilöllisen, erilaisen ja halutun? Kun näihin kysymyksiin löytää vastauksia ja kirkastaa toiminta-ajatuksen, saa jatkopaikan järjestöjen pudotuspeleissä.

 

Menneiden saavutusten luetteloilla tai listaamisella on vaikea myydä järjestöjen jäsenyyttä -ne eivät yksinään kuulosta kovin ainutlaatuiselta tai houkuttelevalta. Parhaat eväät jäsenyyden myymiselle saa, kun kysyy rohkeasti ei-jäseniltä syitä jäseneksi liittymättömyydelle. Poistamalla nämä syyt voi uusi kehitys, kasvu ja nousu käynnistyä.

 

Järjestöjen moninaiset ja kerrokselliset rakenteet on avattava sekä päivitettävä syy-seuraussuhteiden osalta. Nopeassa ja läpinäkyvyyttä vaativassa toimintaympäristössä ei väärillä viesteillä tai osatotuuksiin perustuvalla markkinoinnilla menesty -ainakaan kovin pitkään.

 

 

Kesäisin miettein

Keijo Houhala