PUHEENJOHTAJA SARI ESTILÄ

TIEDOKSI JÄSENISTÖLLE

KTK Tekniikan Asiantuntijat vastustaa hallituksen lakihanketta, jolla lievennettäisiin yritysten irtisanomisperusteita.

Perustilanne ei muuttunut tämän viikon hallituksen päätöksestä kohdentaa lievennys alle 10 työntekijän yrityksiin aikaisempien alle 20 työntekijän yritysten sijaan.

Lakimuutoksella työntekijät asetettaisiin eriarvoiseen tilanteeseen riippuen siitä, minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät. Tällä kaavaillulla muutoksella hankaloitetaan myös näiden pienempien yritysten rekrytointia, koska tällaisen muutoksen jälkeen työpaikan vaihtaminen isommasta yrityksestä pienempään varmasti pelottaisi.

SOPIMUSALOILLAMME TAPAHTUVAA

KTK:n hallitus valtuutti puheenjohtajan päättämään mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä, niiden laajuudesta ja kestosta. Olemme KTK:ssa seuranneet tiiviisti muiden samoilla sopimusaloilla olevien järjestöjen toimia. Meidän sopimusaloistamme vain Avaintyönantajat AVAINTA ry:n päiväkotitoimintaan on ensi viikolla alkamassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

KTK EI ALOITA VIELÄ TYÖTAISTELUTOIMENPITEITÄ

KTK ei halua hankaloittaa jäsentemme arkea aloittamalla yksin jäsenistömme toimialueilla työtaistelutoimenpiteitä, vaikka toisilla toimialoilla niitä jo aloitellaan (vrt. yksityinen päivähoitoala). Tästä syystä seuraamme edelleen tilannetta ja palaamme tarvittaessa pikaisestikin asiaan.

Terveisin

Sari Estilä

puheenjohtaja

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry