Kunta-ala valmistautuu työn murrokseen

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet käynnistävät työn murroksen pitkäjänteisen seurannan kunta-alalla. Tavoitteena on pitää huolta julkisen sektorin kunnosta ja toimintaedellytyksistä.

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo sopivat yhteisestä linjauksesta työn murroksen seurantaan kunta-alan pääneuvotteluryhmässä 11. lokakuuta.

Pääneuvotteluryhmän linjauksen mukaan pitkäjänteinen seuranta ohjataan osapuolten työryhmien tehtäväksi. Tämän lisäksi kuunnellaan työpaikkojen edustajia, johtoa ja henkilöstöä sekä muita asiantuntijoita. Työn organisoinnin ja toiminnan suuntaviivat yhteisille toimille hyväksyttiin vuosille 2019–2020.

Työn murroksesta yhteinen kuva

Tavoitteena on rakentaa työn murroksesta yhteinen kuva ja vahvempi tietopohja, jota hyödynnetään kunta-alan ja sen työmarkkinoiden kehittämisessä. Henkilöstön osaaminen ja osaavan henkilöstön saaminen kunta-alalle on turvattava myös tulevaisuudessa.  Vaikuttava, jatkuvasti kehittyvä ja kustannustehokas julkinen sektori on Suomelle ja kansalaisille yhtä tärkeä kuin vientisektorin menestys.  Julkisen sektorin kunnosta ja toimintaedellytyksistä on pidettävä jatkuvasti huolta.

Työn murroksen seurannassa keskitytään työn muutosten tarkasteluun kunta-alan ammateissa, toimialoilla ja työpaikoilla. Seurannassa hyödynnetään myös muiden toimialojen ja maiden kokemuksia, sekä erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia.

Yhteistyötä työelämän kehittämiseksi

KT ja pääsopijajärjestöt jatkavat näin yhteistyötä työelämän kehittämiseksi ja palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi. Käynnissä on muun muassa yhteinen kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämishanke Kunteko2020, jonka Tekojen torilla nostetaan myös tulevina vuosina hyviä käytäntöjä ja kiinnostavia ratkaisuja esiin.

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet haluavat olla aktiivisesti mukana edistämässä työn sisältöjen, toimintatapojen ja organisointitapojen kehittämistä. Tavoitteena on, että tuloksellisesti toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut säilyvät myös jatkossa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin ytimessä.

 


 

MUISTATHAN!!

Kertoa meille, jos olet jäämässä eläkkeelle, vuorotteluvapaalle, opintovapaalle tai perhevapaalle. Tiedot tulee laittaa osoitteeseen  jasenpalvelu@ktk-ry.fi
 
Ylläpitämällä tietosi ajantasalla varmistat tiedonsaannin! Muistuta myös työkavereitasi asiasta, kysy onko työpaikkasi muut jäsenemme saaneet tiedotteita. Jos eivät, niin pyydä heitä päivittämään meille tietonsa.
 

UUSI LIITTYMISKAMPANJA ALKAA!

Ammattiliittoon liittyminen ei ole enää itsestäänselvyys, vaan omat vaikuttamismahdollisuudet saatetaan kokea riittäviksi. Näin ajateltaessa unohdetaan, että yhteistoiminta ja sopiminen on paljon laajempi kokonaisuus kuin vain jonkun tietyn ryhmän tai omista palkoista neuvotteleminen.

On muistettava, että ilman ammattiliittojen toimintaa jokainen joutuisi itse sopimaan mm.

  • Vuosilomista
  • Perhevapaista
  • Sairauslomista
  • Lomarahoista
  • Työ- ja lepoajoista

Kun kysyt uutta työkaveria jäseneksi, niin voit myös kysyä, onko hänestä yksin hoitamaan esim. näitä muutamaa asiaa.

Hyödynnä jäsenhankinnassa vuoden vaihteen kampanja 1.11.2018-31.1.2019!

Kampanjan aikana uusi jäsen saa ilmaiseksi liittymiskuukauden lisäksi 2 seuraavaa kuukautta! Eli jos liittyy 1.11.2018 niin ensimmäiset jäsenmaksut tulevat maksuun vasta helmikuussa 2019.

Jäsenhankkijana saat 10€ lahjakortin/ uusi jäsen TAI jos haluat tehdä lahjoituksen omalle yhdistyksellesi, niin lahjoitussumma on 20€.


 

KOTIVAKUUTUSKAMPAJA TURVASTA

KTK:n yhteistyökumppani vakuutusyhtiö Turva tarjoaa lokakuun loppuun asti kampanjaetun 20% alennuksen kerros- tai rivitalon kotivakuutuksesta ensimmäiseksi vuodeksi. Saat kampanja-alennuksen verkkokaupasta koodilla TUTUSTU2018. Etu koskee Turvan uusia kotivakuutusasiakkaita, ja se on voimassa 31.10.2018 asti. Lue lisää www.turva.fi/koti.


 

KUTSU

KRI:n Etelä- ja Pohjois-Karjalan paikallisyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS

keskiviikkona 7.11.2018 klo 10.30.

Lappeenrannan kaupungintalon 2. krs aula, neuvotteluhuone.

TERVETULOA

Johtokunta