KTK Tekniikan Asiantuntijat ry ei voi hyväksyä kuntatyönantajan suunnitelmia teknisten sopimuksen lopettamisesta

KTK:n edustajakokous pidettiin 15.11.2018 Helsingissä

Kuntatyönantajan tavoitteena on teknisten sopimuksen (TS) lopettaminen. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry on sitä mieltä, että TS-sopimusta tarvitaan meneillään olevassa rakennemurroksessa enemmän kuin koskaan. TS-sopimuksen lopettaminen olisi hyvin lyhytnäköistä kuntatekniikan kannalta ajateltuna. KTK Tekniikan Asiantuntijoiden kanta on, että lopettamisen sijaan TS-sopimusta tulee kehittää ja uudistaa entisestään.

Nyt on jo näkyvissä se, että teknisen henkilöstön palkkojen jälkeenjääneisyyden takia kuntiin ei saada enää osaavia ammattilaisia, vaan he hakeutuvat yksityiselle sektorille. Kehittämällä TS-sopimusta saadaan yksityisen ja julkisen puolen teknisen henkilöstön palkkarakennetta lähemmäksi toisiaan. Tämä on ollut yli kaksikymmentä vuotta voimassa olleen TS-sopimuksen alkuperäinen tavoite, joka on edelleen ajankohtainen.

TS-sopimus antaa mahdollisuuden kehittää kuntien omaa palkkarakennetta niin, että se vastaisi markkinoiden haasteisiin. Tämä tarjoaisi kunnille aidon edun kilpailla osaavasta työvoimasta yksityisen sektorin kanssa. Palkkauksen ongelmat huomioiden työnantajallakin täytyisi olla halu säilyttää sopimus ja kehittää sitä vastaamaan nykyajan haasteisiin.

Teknisen henkilöstön oman sopimuksen poisto tulisi betonoimaan kuntateknisten palkat ja suurentaisi entisestään julkisen ja yksityisen puolen välistä palkkakuilua. Helsingissä 15.11.2018 kokoontunut KTK ry:n edustajakokous edellyttääkin, että teknisten sopimuksen jatkuvuus on turvattava.

 

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Sari Estilä 045 310 6797

koulutus- ja kenttäpäällikkö Sampo Kilpeläinen 040 731 0069