ÄÄNI TYÖTTÖMÄLLE MIELENILMAUS 2.2.2018

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry edellyttää, että työttömyysturvan aktiivimallia korjataan ja ns. aktiivimalli kakkonen jätetään toteuttamatta.

Työttömyydestä ei saa rankaista, vaan nyt olisi viimein aika kokonaisvaltaiseen työvoimapalveluiden uudistamiseen, jossa oikeasti tunnistetaan työttömyydestä johtuvat inhimilliset ongelmat, mutta myös elinkeinoelämän tarpeet.

KTK ei kuitenkaan osallistu aktiivimallia vastustavaan poliittiseen mielenilmaukseen 2.2.2018, johtuen eri sektoreidemme neuvottelutilanteesta.

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n jäsenet eivät näin ollen voi osallistua mielenilmaukseen työajalla ilman työnantajan suostumusta. Työajan ulkopuolella osallistuminen kuuluu jokaisen omaan päätäntävaltaan.

KTK Tekniikan Asiantuntijat allekirjoittaa JUKO ry:n näkemykset aktiivimallista

  • JUKO suhtautuu epäilevästi, edistääkö malli työttömien korkeakoulutettujen ja vastaavista asiantuntija- tai esimiestehtävistä työttömiksi jääneiden työllistymistä.
  • JUKO edellyttää, että omatoiminen työnhaku lisätään aktiivimalliin kriteeriksi, jolla voi välttyä työttömyysturvan leikkaukselta.
  • JUKO edellyttää, että työttömänä opiskelu sallittaisiin nykyistä selkeästi vapaammin työttömän omaa työllistymissuunnitelmaa hyödyntäen.
  • JUKO kannattaa keskusjärjestö Akavan esitystä, että aktiivisuutta osoittavien palveluiden joukkoa laajennetaan. Aktiivimalliin on otettava mukaan muutkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämät työllistymistä edistävät palvelut.

 

NEUVOTTELUTILANTEET

KUNTASEKTORI

TS- ja KVTES-sopimuksen mukaisia työehtosopimusneuvotteluja ollaan käyty tiiviisti viimeviikkojen aikana ja neuvottelutahti kovenee vielä nyt alkaneella viikolla, sillä meneillään olevat sopimukset päättyvät 31.1.2018.

Järjestöjen tavoitteena on eräiden sopimusmääräysten täsmentäminen niin, että tulkinnanvaraisuus poistuisi. Tällaisia täsmennyksiä tavoitellaan esimerkiksi henkilökohtaisen lisän, tehtäväkohtaisen palkan ja siihen liittyvän arviointijärjestelmän osatekijöiden suhteen.

Velä ei ole keskusteltu rahasta, eikä työnantajan omista tavoitteista.

AVAINTA

Avaintyönantajat ry:n avainta-sopimus odottelee ja seuraa kuntapöydän ratkaisuja. Neuvottelut jatkuvat.

ENERGIATEOLLISUUS

Energiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt saivat sopimuksen valmiiksi torstaina 25.1.2018.

Energiateollisuuden toimihenkilöpuolella neuvottelut jatkuvat ja järjestöt ovat kattavasti asettaneet ylityökiellon alkamaan 1.2.2018 klo 6 neuvotteluiden vauhdittamiseksi. Tekniikka ja Terveys KTN ry:n hallitus teki asiasta myös päätöksen perjantaina ja tuon päätöksen mukaisesti energia-alalla olevien KTN:n jäsenjärjestöjen jäsenet ovat tuon  toimenpiteen piirissä.

VALTIO (YLEINEN)

Valtion koordinaatti kokoontui perjantaina 26.1. kahteen kertaan, aamulla ja iltapäivällä. Järjestöpuoli antoi oman sopimuskoonnoksensa, jossa työnantajan keskiviikkona antamaan pohjaan oli lisätty järjestöjen tavoitteet; tänään käsillä olleessa koonnoksessa näkyivät siis molempien osapuolten tavoitteet. Tekstimuutosten kustannusvaikutuksia ei ole vielä selvitetty.

Iltapäivällä keskusteltiin yleiskorotuksen ja paikallisen erän suhteesta. Lisäksi puhuttiin sopimuskauden pituudesta.

Sopimusneuvotteluja ei käyty viikonloppuna, mutta tämän viikon alkuun on varattu runsaasti neuvotteluaikoja. Tänään maanantain 29.1. puhutaan tekstimuutoksista ja tekstien kustannuksista, sekä jatketaan keskusteluja sopimuskauden kestosta.