TÄRKEÄ TIEDOTE JÄSENISTÖLLE

SOPIMUSTILANNE

 KTN ry oli jo syksyllä, ennen sopimuskauden loppua JUKOssa muiden järjestöjen kanssa päättämässä, että kaikki sopimukset vahvistetaan yhtä aikaa. Kunnan, valtion, kirkon ja Työterveyslaitoksen neuvottelutulokset saatiinkin ajallisesti lähellä toisiaan, mutta yliopistosektorin neuvottelut ovat yhä auki. Helmikuun 16. päivästä lähtien yliopistojen sovitteluratkaisua on etsitty valtakunnansovittelijan toimiston kautta. Sopimusta on yritetty vauhdittaa 28.2 toteutuneella lakolla, joka koski Helsingin yliopistoa. Seuraava lakkoaalto on odotettavissa 7.3 kuudessa yliopistossa.

YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTO KAIKILLA JUKON SOPIMUSALOILLA 7.3. KLO 7 ALKAEN

JUKO on päättänyt aloittaa 7.3 klo 7 kaikkien JUKOn sopimusalojen työsopimussuhteessa olevien ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Toimenpide aloitetaan, jos sovintoa ei saavuteta 7.3 mennessä.

JUKOn ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske

  • Virkasuhteessa olevia KTN ry:n jäsenliittojen jäseniä
  • Avainta-sopimuksen piirissä olevia KTN ry:n jäsenliittojen jäseniä
  • Energia-teollisuuden toimihenkilö- tai ylempien toimihenkilöiden sopimuksen piirissä olevia KTN ry:n jäsenliittojen jäseniä

SAAVUTETUT NEUVOTTELUTULOKSET

JUKOn tähän mennessä saavuttamat neuvottelutulokset on jätetty ns. pöydälle. Kaikki neuvottelutulokset vahvistetaan sellaisenaan heti, kun yliopistojen työehtosopimusta koskeva sovintoesitys hyväksytään puolin ja toisin. SOPIMUKSET TULEVAT VOIMAAN TAKAUTUVASTI 1.2.2018 LUKIEN. Tällä hetkellä noudatetaan 31.1.2018 päättyneitä sopimuksia.

LUOTTAMUSMIES OHJEISTAA

Luottamusmiehet ovat saaneet JUKOsta ohjeistukset ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyen. Epäselvissä tapauksissa käänny luottamusmiehesi puoleen, joka saa lisätietoa KTK:n asiamiehiltä. JUKOn ohjeistus löytyy osoitteesta https://www.juko.fi/kunta/ohjeistusta-ylityo-ja-vuoronvaih/

MIKSI TILANNE VAIKUTTAA KTN RY:N JÄSENLIITTOJEN JÄSENIIN?

Tekniikka ja Terveys KTN ry on JUKO ry:n jäsenjärjestö. Siksi  KTN:n liittoihin kuuluva jäsenistö on osallinen myös JUKOn päättämiin tukitoimenpiteisiin yli sopimusalojen.

Yliopistosektorille annettava tuki vahvistaa JUKOn yhtenäisyyttä ja joukkovoimaa ja olemme tulevilla neuvottelukierroksilla vielä vahvempia!