TIEDOTE ENERGIA-ALAN JÄSENILLE

Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen sekä eri liittojen ilmoittamat  järjestölliset toimet

Ammattiliitoista ainakin Teollisuusliitto ja PRO  ovat julistaneet 17.9.2018 alkaen ylityökiellon teollisuudessa vastustaakseen hallituksen esitystä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseksi alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan odotettavissa on myöhemmin myös muita painostustoimia.

KTN ry:n jäsenjärjestöjen jäsenet pitäytyvät omissa työtehtävissään, eivätkä tee työtaistelussa olevien työtehtäviä.

Tekniikka ja Terveys KTN ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n järjestöjen hallitukset ovat linjanneet, että koska kyseessä ei ole työehtosopimuksiin liittyvä asia, ei järjestöllisistä toimenpiteistä päättäminen kuulu neuvottelujärjestölle. Jäsenliitot päättävät ja tiedottavat itsenäisesti mahdollisista omista painostustoimistaan.

Tekniikka ja Terveys KTN ja Ylemmät toimihenkilöt YTN pitävät hanketta huonona ja edellyttävät, että hallitus luopuu lain valmistelusta.