TIEDOTE ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUKSEN PIIRISSÄ OLEVILLE

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

Energiateollisuus ry ja PRO sekä SKL ovat saaneet aikaan omalta osaltaan neuvottelutuloksen uudesta työehtosopimuksesta.

Neuvottelutuloksen mukaisesti:

Sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.1.2020.

Palkankorotukset ensimmäisenä vuonna: 1.4.2018 yleiskorotus 1,0 % ja yrityskohtainen erä 0,6 %. Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.4.2018 alkaen 1 %.

Palkankorotukset toisena vuonna: 1.4.2019 yleiskorotus 1,0 % ja yrityskohtainen erä 0,6 %. Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.4.2019 alkaen 1 %.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvauksia korotetaan 5 % 1.4.2018.

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.4.2019 alkaen yleiskorotuksen määrällä.

Kikyn mukainen työajan pidennys kirjattiin samanlaisena uuteen allekirjoituspöytäkirjaan.

Siirtymämääräysten mukaiset lisävapaat säilyvät työehtosopimusvaikutuksin.

Kyse on nimenomaan neuvottelutuloksesta, eikä osapuolten päättävät elimet ole vielä ottaneet kantaa neuvottelutuloksen hyväksymiseen.

Tekniikka ja Terveys KTN ry:n kanssa ei vielä ole neuvottelutulosta mutta siitä neuvotellaan parhaillaan.

Lisätietoja Tuomo +358 400 738947 ja Jari +358 40 7185138

Toivomme luottamusmiesten välittävän tätä tiedotetta kaikille edustettavilleen. Tämä jakelu on kaikille niille, joiden oikeat osoitetiedot meillä on rekisterissämme.