Tekniikka ja Terveys KTN ry asettaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Arkea Oy:ssä ja Kuntec Oy:ssä työskenteleville jäsenilleen 27.11.2019 klo 6 alkaen.

Vastatoimenpiteenä työnantajan työehtosopimusshoppailulle AVAINTES:n soveltamisalalla ja päätökselle siirtää henkilöstö edullisempien työehtosopimusten piiriin Tekniikka ja Terveys KTN ry on päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka koskee Arkea Oy:ssä ja Kuntec Oy:ssä työskenteleviä KTN:n jäsenliittojen jäseniä.

-Työnantajan yritys vaihtaa itselleen edullisin sopimus ja samalla polkea työsuhteiden ehtoja ja palkkoja on vastoin ihmisten oikeudentajua ja yhdessä neuvoteltuja periaatteita, toteaa KTN:n puheenjohtaja Sari Estilä.

KTN:n jäsenliittojen jäsenet Arkea Oy:ssä ja Kuntec Oy:ssä kieltäytyvät tekemästä säännöllisen työajan ylittävää työtä tai vaihtamasta ennalta sovittua työvuoroaan. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa, eikä liukumia kerrytetä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Sen lisäksi KTN:n jäsenliittojen jäsenet eivät tee Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n tai Jytyn jäsenten lakonalaista työtä.

 

Sari Estilä
puheenjohtaja

 

Tekniikka ja Terveys KTN ry edustaa noin 8000 kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden palveluksessa toimivaa teknistä esimiestä ja asiantuntijaa. KTN ry:hyn kuuluu yhteensä 13 jäsenliittoa: KTK Tekniikan Asiantuntijat ja sen kuusi jäsenjärjestöä, Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL ry sekä Insinööriliitto IL ry, METO - Metsäalan Asiantuntijat, Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL, Kuntatekniikan Unioni sekä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry.