Keskitetty järjestelyerä 1.1.2019 lukien

Kuntatyönantaja on julkaissut yleiskirjeen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018-2019 (TS-18) järjestelyerästä 1.1.2019 lukien.

Lue yleiskirje TÄSTÄ.