JUKO LUOTTAMUSMIEHET/JÄSENET

 

TIEDOTE: TEKNISEN ALAN TULEVAISUUS

Kunta-alan sopimusratkaisu 28.5.2020 sisältää teknisen alan kokonaistarkastelun kunta-alalla. Tämä ei tarkoita nykyisten palvelussuhteen ehtojen heikkenemistä. Kokonaistarkastelu tehdään sopimuskauden aikana KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisessä työryhmässä. Kunta-alan pääneuvotteluryhmä neuvottelee työryhmän mahdollisesta esityksestä helmikuussa 2022.

 

Miksi tähän uudistamistyöhön ryhdytään?

Teknisen alan työehtosopimukset ovat järjestöjen käsityksen mukaan työehtosopimuksia, joista Kuntatyönantaja on halunnut itsepintaisesti eroon, eikä halua niiden kehittämiseen ole ollut.  Tämä on johtanut työehtosopimuksen valvontaongelmiin myös kuntatyönantajan puolelta. Osassa kuntia työehtosopimuksen määräysten noudattaminen, esimerkiksi palkkauksen kehittäminen, on jäänyt tekemättä.

Tuntipalkkaisten työehtosopimuksen soveltamisalalla olevaa työtä on yhtiöitetty kunnista paljon yksityiselle sektorille. Työehtosopimuksen soveltamisalalla on kuitenkin edelleen merkittävästi työntekijöitä, joiden palvelussuhteisiin noudatetaan edelleen tuntipalkkaisten työehtosopimusta.

Myös TS-sopimuksen mukaisia tehtäviä on yksityistetty, mutta henkilömäärä sopimuksessa on pysynyt vakaana. Jos SOTE syntyy, siirtyvät palo- ja pelastustehtävät maakuntiin. Tällä on tietenkin vaikutusta sopimuksen henkilömäärään, mutta tämäkään ei poista TS-sopimuksen tarvetta kunta-alan sopimuksena. TS-sopimus on edelleenkin kunta-alan suurin teknisten sopimus.

Näiden kahden työehtosopimuksen soveltamisalalla tulee jatkossakin olemaan merkittävästi kuntien työntekijöitä ja virkamiehiä. Näiden työntekijöiden ja virkamiesten palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS ja TTES työehtosopimusten mukaan. Näiden kahden työehtosopimusten määräykset eivät poistu sopimuskaudella 2021–2022.

Työryhmässä järjestöjen tavoite on tarkastella teknisellä sektorilla tehtävää työtä eri työehtosopimuksissa (TS, TTES, KVTES), tarkastella eri sopimusten päällekkäisyyksiä, sekä säilyttää ja kehittää TTES ja TS sisältämiä palvelussuhteen ehtoja. Mahdollinen TS ja TTES sopimusten yhdistäminen voi tapahtua vain neuvottelujen kautta sopien sopijaosapuolten välillä. Ja jos sellaiseen päädyttäisiin, on molempien sopimusten perusajatusten säilyttävä. Näin turvaamme ja kehitämme jäsentemme palvelussuhteen ehtoja nyt ja tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja antavat:

asiamies Tapani Laurikainen, tapani.laurikainen@tek.fi, puh. 040-700 2169
koulutus- ja kenttäpäällikkö Sampo Kilpeläinen, sampo.kilpelainen@ktk-ry.fi, puh. 040-731 0069
toimialajohtaja Jari Järvi, jari.jarvi@ktk-ry.fi, puh. 040-718 5138
työmarkkina-asiamies Arto Vallivaara, arto.vallivaara@jytyliitto.fi puh. 050-593 1540
sopimusasiantuntija Hannu Moilanen, hannu.moilanen@jhl.fi, puh. 040-310 1255
sopimusasiantuntija Karita Alanko, karita.alanko@jhl.fi, puh. 050-302 5246
sopimusasiantuntija Marja Lehtonen, marja.lehtonen@jhl.fi, puh. 046-920 9192