Kunta- ja hyvinvointialueille korotukset vientialojen kytköksen mukaan

6.2.2023

JUKO:n, JAU:n ja KT:n neuvottelemassa ja viime kesänä 8.6.2022 osapuolten sopimassa sopimuksessa on sovittu niin sanotusta perälaudasta vuoden 2023 sopimuskorotuksiin liittyen.

Kunta- ja hyvinvointialueille tälle vuodelle sovitut sopimuskorotukset ovat yhteensä 1,9 prosenttia. Korotukset koskevat myös KTK:n jäseniä. Osapuolet ovat sopineet, että jos verrokkialojen kustannusvaikutus ylittää edellä mainitun määrän, se tulee myös kunta- ja hyvinvointialueille sovitun jakotavan mukaan.

Kahdella verrokkialoista eli teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa järjestöjen hallinnot hyväksyivät uudet sopimukset 5.2.

JUKO ja JAU edellyttävät, että kunta- ja hyvinvointialueiden tämän vuoden sopimuskorotuksista ja verrokkialojen kytköksestä käynnistetään neuvottelut viipymättä KT:n kanssa.