Siirry sisältöön

Sopimusalat ja sopimukset

Uudet virka- ja työehtosopimukset Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n, Energiateollisuuden ja Avaintyöantajien sivuilla

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten soveltamista koskeva erillissopimus (työ- ja virkaehtosopimus 2022 – 2025)

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2022–2025 (TS-22)

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 2023-2025

Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2022-2024

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2022–2025 

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES (2023-2025)

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) (2022-2023)

Sopimusosapuolet

Tekniikka ja Terveys KTN ry hoitaa pääsopijajärjestö JUKO:n jäsenjärjestönä kunta- ja hyvinvointialan edunvalvonta-asiat. Kunta- ja hyvinvointialan kolme pääsopijajärjestöä JUKO ry, Sote ry ja Kunta-alan Unioni ry neuvottelevat ja tekevät keskustason virka- ja työehtosopimuksia yhdessä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. KTK:lla on JUKO/KTN:n kautta edustus pääsopijajärjestöjen ja KT:n yhteisissä neuvotteluelimissä, kuten pääneuvotteluryhmässä, neuvottelukunnissa ja työryhmissä.

Tekniikka ja Terveys KTN ry vastaa mm. seuraavien virka- ja työehtosopimusten neuvotteluista ja toimeenpanosta:

 • Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) JUKO:n organisaation kautta
 • Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen (ET) itsenäisesti
 • Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen (AVAINTES) itsenäisesti (entinen palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY

KTN vaikuttaa  JUKO:n jäsenjärjestönä

 • Kunnallisen alan pääsopimukseen (PS)
 • Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES)
 • Hyvinvointialan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (HYVTES)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimukseen (SOTE-sopimus)
 • Muihin erillisiin virka- ja työehtosopimuksiin ja suosituksiin
 • Ammattiyhdistyskoulutusta koskeva virka- ja työehtosopimukseen
 • Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevaan suositukseen
 • Työsuojelun yhteistoimintasopimukseen ja
 • Ryhmähenkivakuutussopimukseen

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimukseen (ET) KTN on liittynyt liittymissopimuksella.

KTK vaikuttaa neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenjärjestönä mm. energia-alan ylempien toimihenkilöiden ja yksityisen laboratorioalan sopimuksiin.

KTN:n paikallisyhdistykset (Pyryt) tekevät paikallisia virka- ja työehtosopimuksia palvelussuhteen ehdoista ja yhteistoiminnasta pääsopimuksen mukaisin rajoituksin sekä neuvottelevat virka- ja työehtosopimusmääräysten paikallisesta soveltamisesta ja tulkinnasta ottaen huomioon JUKO:n linjaukset.

Neuvottelujärjestö JUKO ry on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöstä.

KTN:n jäsenjärjestöt ovat