Siirry sisältöön

Järjestö

KTK LYHYESTI

 • Perustettu 17.6.1970.
 • Kuntien, kuntayhtymien, kunnallisten liikelaitosten ja osakeyhtiöiden palveluksessa olevien tekniikan asiantuntijoiden etujärjestö.
 • Toimimme myös yksityisellä sektorilla tekniikan asiantuntijoiden edunvalvojana.
 • Muodostuu seitsemästä jäsenjärjestöstä ja yhdestä yhteistoimintajärjestöstä, joiden kautta on edustettuna noin 7 000 jäsentä.
 • Mukana noin 100 KTN:n paikallisyhdistyksen (Pyry) kautta jäsenten edunvalvonnassa. Toimialue kattaa mm. kaikki Suomen kunnalliset työpaikat.
 • Noin 700 pääluottamus- ja luottamusmiestä sekä heidän varamiestään JUKO/KTN:n nimissä
 • KTK:n jäsenet kattavat noin 90 prosenttia kaikista kunta-alan koulutetuista teknisistä.
 • KTK on Akavan suurin julkisen sektorin tekniikan jäsenjärjestö.

KTK on ammattijärjestö, joka huolehtii kattavasti jäsenistönsä edunvalvonnasta. Jäsenistömme muodostuu erilaisista teknisen sektorin esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevistä ihmisistä. Tällä hetkellä eniten jäseniämme työskentelee kunnissa ja hyvinvointialueilla. Yhtiöissä työskenteleviä jäseniämme on kuntaomisteisissa palveluyhtiöissä ja kaikissa energiayhtiöissä, jotka ovat aikaisemmin olleet kuntaomisteisia.

Nykyisiä virka- ja työehtosopimuksiamme ovat kuntapuolella teknisten sopimus TS ja KVTES. Yksityisen sektorin sopimuksissa olemme mukana Energiateollisuuden ET-sopimuksissa ja Avain-työnantajien AVAINTA-sopimuksessa. Lisäksi olemme mukana hyvinvointialueiden HYVTES-sopimuksessa, sekä SOTE-sopimuksessa.

KTK:n arvot

  • Sisäinen yhtenäisyys

  • Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

  • Jäsenistön työn arvon ja tahdon korostaminen

  • Vastuullisuus

Tuomme asiat perusteluineen esille huomioiden koko jäsenkentän. Tiivistämme näkemyksen demokraattisen keskustelun ja valmistelun pohjalta KTK:n näkemykseksi, jota puolustamme eri tilanteissa.

Liitto yhdistää tekniset yhteistoimintaan jäsenjärjestöjensä kautta. Liitto järjestää jäsenilleen edunvalvonnan eri neuvottelujärjestöjen kautta. Liitto edistää jäsenjärjestöjensä ja niiden henkilöjäsenten edunvalvontaa ja järjestötoimintaa sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla.

KTK:n toiminta-ajatus (missio)

KTK on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenilleen turvaa, menestymisen mahdollisuuksia ja palveluita.

KTK:n tulevaisuuskuva (visio)

Toimii koulutettujen teknisten suunnannäyttäjänä ja yhdistäjänä
Vaikuttaa kaikilla jäsentensä toimialoilla edunvalvojana
On merkittävin toimialojensa työmarkkinavaikuttaja ja neuvotteluosapuoli
Tarjoaa jäsenilleen asiantuntevat ja kehittyvät jäsenpalvelut
Aktivoi jäsenistöään ammattijärjestötoimintaan.