Koulutus

 

Ammattiyhdistyskoulutus

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry järjestää kunta-alan pääsopijajärjestö JUKO ry:n nimissä ammattiyhdistyskoulutusta. Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta määrittää toiminnan:

a) yhteistoimintamenettelyn toteuttamiseen liittyväksi yhteistoimintakoulutukseksi,
b) luottamusmiestoimintaan liittyväksi luottamusmieskoulutukseksi sekä
c) työsuojelutoimintaan liittyväksi työsuojelukoulutukseksi.

KTK:n järjestämän koulutuksen lisäksi pääluottamusmiesten on mahdollista osallistua pääsopijajärjestö JUKOn koulutukseen. Pelkistäen koulutustarjonta jakautuu siten, että JUKO kouluttaa vain pääluottamusmiehiä, mutta KTK:n kursseille voivat hakeutua pääluottamusmiesten lisäksi luottamusmiehet sekä heidän varansa. Myös KTN:n paikallisyhdistysten pj:t ovat oikeutettuja koulutukseen. JUKOn koulutus kokonaisuudessaan vuodelle 2018 (sisältäen myös jäsenliittojen koulutuksen) löytyy osoitteesta: http://www.juko.fi/koulutus

KTK:n koulutuskalenteri 2023, ilmoittautumiset, tarvittavat lomakkeet yms. löytyvät kirjautumalla KTK:n jäsensivuille

Ammattiyhdistyskoulutus hyväksytään vuosittain pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajien yhteisessä koulutustyöryhmässä. Koulutukseen osallistumista varten osallistujille myönnetään virkavapautta tai työlomaa. Koulutuksen ajalta viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkka sekä koulutuksen järjestäjälle ruokailukustannusten korvaus kultakin kurssipäivältä. Vapautusta kurssille osallistumista varten on haettava omalta työnantajaltaan vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua. KTK:n jäsenjärjestöjen jäsenten osalta KTK vastaa kustannuksista. Muiden KTN:n jäsenjärjestöihin kuuluvien osalta asianomaisen liitto vastaa koulutuksen matka- ja täysihoitokustannuksista.

Yhteistoimintakoulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet, pääluottamusmies, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettu. Luottamusmieskoulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan pääluottamusmies, luottamusmies ja heidän varamiehensä sekä pääsopijajärjestön paikallisyhdistyksen, valtakunnallisen liittotason alayhdistyksen tai tällaisen alayhdistyksen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Työsuojelukoulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutettu, työsuojeluasiamies tai vastaavassa asemassa oleva, pääluottamusmies, luottamusmies sekä työsuojelutoimikunnan tai jos sellaista ei ole, vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsen ja varajäsen.

Koulutustyöryhmä myös seuraa Kevan järjestämän ajankohtaista eläketietoutta pääluottamus- ja luottamusmiehille sekä heidän varamiehilleen tarkoitetun koulutuksen toteuttamista.

Koulutustoiminnan avulla kehitetään tietoja ja taitoja mm. yhteistoiminta- ja edunvalvonta-asioissa. Paikalliset järjestöaktiivit toimivat mm. sopimusten soveltamisessa asiantuntijoina omilla paikkakunnillaan sekä ajavat jäsenistön etuja monin eri tavoin. Koulutussisällöissä käsitellään työ- ja virkasuhteen ehtoihin liittyviä sopimusmääräyksiä ja muuta normistoa  sekä kulloinkin ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä.

Koulutustyöryhmä on hyväksynyt vuoden 2019 ammattiyhdistyskoulutuksen ohjelmat/runko-ohjelmat, kohderyhmät ja osanottajien lukumäärät sekä koulutustilaisuuksien ajankohdat ja paikkakunnat. KT Kuntatyönantajat on toimittanut hyväksytystä koulutuksesta yleiskirjeen (6/2017, 21.11.2017) kunnille ja kuntayhtymille. Myös Kevan järjestämä eläkekoulutus löytyy samasta paikasta.
Kunnan ay-koulutuksen lisäksi KTK järjestää sekä AVAIN Tes:n että Energiateollisuuden luottamusmiehille koulutusta. Näistä, samoin kuin tarkemmin koulutukseen hakeutumisesta yms., tarkemmin jäsensivuillamme. 

 

Muu koulutus

Luottamusmies- ja yhteistoimintakoulutuksen lisäksi KTK ry järjestää paikallista ja alueellista järjestö- ja muuta koulutusta. Koulutuksesta saat lisätietoja seuraavasti:

  • Luottamusmieskoulutukset: KTK:n koulutus- ja kenttäpäällikkö Sampo Kilpeläinen
  • Paikalliset ja alueelliset lm-, järjestö- ja muut koulutukset: työmarkkina-asiamies Tomas Wass, koulutus- ja kenttäpäällikkö Sampo Kilpeläinen

Yhteystiedot löytyvät tästä.

Työsuojelu- ja työhyvinvointikoulutuksen osalta suosittelemme Työturvallisuuskeskuksen TTK koulutusta

http://www.tyoturva.fi/koulutus

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja palveluorganisaatio.
KTK:n jäsenenä TJS:n palvelut ovat käytössäsi. TJS Opintokeskus järjestää mm. järjestö- ja yhdistystoimintaan, työhyvinvointiin, viestintään ja tietotekniikkaan liittyviä kursseja.

http://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset/koulutukset-ja-ilmoittautuminen

TJS:ltä voit myös tilata erilaisia julkaisuja http://www.tjs-opintokeskus.fi/aineistot

Huom! KTK ei osallistu TJS tai TTK:n  koulutuksen kustannuksiin.

Tuntematon tiedostomuoto MISTÄPALKKAMUODOSTUU.pptx  (595 kB)
Luettuasi vastaa alla olevaan kyselyyn