På svenska

KTK Tekniikan Asiantuntijat på svenska
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry (KTK Teknikens Experter rf) är ett fackförbund för kommunala tekniska funktionärer. Förbundet består av sex riksomfattande medlemsorganisationer, som i sin tur har ca. 60 medlemsföreningar, och sammanlagt 10.500 personmedlemmar.

KTK är den mest betydelsefulla – och i praktiken den enda – interssebevakningsorganisationen för utbildad teknisk personal inom kommunbranschen i Finland. Vi representerar ca 90 procent av de utbildade tekniska i landets kommuner och samkommuner. Vi är också Akavas (Centralorganisationen för högutbildade) största förbund för teknisk personal inom den offentliga sektorn.

Som intressebevakare och samhällelig påverkare bjuder KTK trygghet, framgångsmöjligheter och service åt sina medlemmar.

Kontaktuppgifter

Ordförande Sari Estilä
E-post sari.estila@ktk-ry.fi

Adress
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry
Järnvägsmannagatan 6
00520 Helsingfors
FINLAND