Siirry sisältöön

Palkkaneuvonta

Palkan suuruus ja sen määräytymisen perus teet määräytyvät sovellettavan työ- ja virkaeh tosopimuksen mukaan. KTK:laiseen jäsenistöön sovellettavia kunnallisia sopimuksia ovat Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) ja Hyvinvointalan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES).

Yksityissektorilta jäsenkuntamme sopimusaloja ovat Energiateollisuuden toimihenki- löiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset (ET) sekä Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES). Laboratorioalalla on oma laboratorioalan työehtosopimus.

Palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä paras asiantuntija-apu saadaan usein paikalliselta JUKO/KTN:n luottamusmieheltä tai pääluottamusmieheltä. Paitsi että he huolehtivat siitä, että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä, he myös neuvottelevat työnantajan kanssa palkkauksen epäkohdista ja muistakin sopimuksenvaraisista soveltamis- ja tulkintakysymyksistä.

Luottamusmiehet saavat tukea omalta KTN:n paikallisyhdistykseltään sekä liiton toimihenkilöiltä, ensisijaisesti työmarkkina-asiamiehiltä.

Jäsensivujen Palkkatilastot-osiosta löytyy yksityiskohtaisempia tietoja palkkauksesta, palkkasuosituksista ja – taulukoista (vaatii kirjautumisen).

TYÖTTÖMYYSKASSA

Liittyessäsi jäseneksemme voit liittyä samalla Työttömyyskassa Aarian jäseneksi.

Jos jäsen täyttää määrätyt edellytykset, Aaria-kassa maksaa jäsenelle seuraavia etuuksia:
ansiopäiväraha (mm. ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha)
vuorottelukorvaus (vuorotteluvapaata varten)
liikkuvuusavustus (työn vastaanottaminen kauempaa kotoa)

Näistä etuuksista saat tietoa suoraan työttömyyskassan asiakaspalvelusta:
asiakaspalvelu@aariakassa.fi, puh. 020 7655 900 seuraavin aukioloajoin:

  • maanantaisin klo 9–12
  • tiistaisin klo 12–14
  • keskiviikkoisin klo 9–12
  • torstaisin klo 9–12

Suositeltu yhteydenottotapa on sähköinen asiointipalvelu eAsiointi, joka on tietoturvallinen ja helppo tapa asioida kassan kanssa. Palveluun pääsee kirjautumaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Aarian etusivun oikeasta ylälaidasta.