Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle 4000 euron hyvityssakot

1.2.2015

Kaupunki määritteli KVTES:n vastaisesti työntekijöitään ja viranhaltijoitaan johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleviksi työntekijöiksi.