Avainta ry:n lakkauttaminen

30.10.2023

Avaintyönantajat AVAINTA ry piti perjantaina 27.10.2023 yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jossa tehtiin päätös, että yhdistyksen toiminta lakkaa 31.12.2024.

Avaintyönantajat AVAINTA ry piti perjantaina 27.10.2023 yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jossa tehtiin päätös, että yhdistyksen toiminta lakkaa 31.12.2024. Kokouksessa on myönnetty Avaintan hallitukselle valtuudet aloittaa toimet yhdistyksen lakkauttamiseksi. Päätös lakkauttamisesta tehdään vuoden 2024 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Kokous tulee pitää yhdistyksen sääntöjen mukaisesti viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on jo aikaisemmin tahollaan irtisanonut Avaintan palvelusopimukset päättymään 1.1.2025. Avaintan hallitus suosittelee jäsenyrityksilleen liittymistä KT:n yritysjaostoon. Koska noin kolmasosa Avaintan nykyisistä jäsenyhteisöistä ei ole kelpoisia KT:n jäseniksi, näille yhteisöille suositellaan, että ne hakeutuisivat omaa toimialaansa vastaaviin työnantajajärjestöihin 1.1.2025 lukien. Nämä Avaintan jäsenyhteisöt toimivat pääasiassa sosiaali- ja terveyssektorilla, jossa Tekniikka ja Terveys KTN ry:llä ei juurikaan ole jäseniä.

Allekirjoittajajärjestöt, KTN mukaan lukien, käyvät tiivistä vuoropuhelua Avaintan sekä KT:n kanssa. Suunnittelemme yhdessä jatkotoimenpiteitä niin, että huolimatta tulevista muutoksista jäsentemme asema ja edunvalvonta säilyy turvattuna.

Lisätietoja antavat:
Tomas Wass, KTK:n työmarkkina-asiamies, tomas.wass@ktk-ry.fi, puh. 040 525 0515
Jari Järvi, KTK:n edunvalvontajohtaja, jari.jarvi@ktk-ry.fi, puh. 040 718 5138
Mikko Suomalainen, Insinööriliiton työehtoasiantuntija, mikko.suomalainen@ilry.fi, puh. 020 1801 804